Карта
Бележник ()

СОУ "Васил Левски"

Училища
Местонахождение:  област Варна, гр. Девня

Вид училище: общообразователно 
             СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

СОУ”Васил Левски” е най-голямото учебно заведение на територията на община Девня.
Учебният процес се осъществява в две сгради- основна сграда и филиал. Основната сграда е открита през 1962г.

Днес училището разполага с богата материално-техническа база: добре оборудвани учебни кабинети по информатика и информационни технологии с кабелен интернет, голям и добре оборудван физкултурен салон, открити спортни площадки, сладкарница и ученически стол.

В сградата на училището се помещават медицински и стоматологичен кабинет, които предлагат качествени услуги.

Училището предлага езикова подготовка по английски, френски и руски език във всечки етапи на обучение.
В училището се развива активна извънкласна дейност: хор, кръжоци, спортни секции, клубна дейност. Танцов състав “Девненче” към училището има многобройни изяви в страната и в чужбина.  Отборите ни по футбол, баскетбол, приложно колоездене и авиомоделизъм представят училището в турнири и състезания.

Обучението на учениците след VІІІ клас продължава в профилирана и непрофилирана паралелки. Високата квалификация на педагогическите кадри гарантира много добрата подготовка на учениците след завършване на обучението им в СОУ”Васил Левски”.

Директор: Георги Петков Петков

Адрес: област Варна, гр. Девня, ул. "Капитан Петко" № 26
Телефони: 0519 98 467, 0519 98 115,
e-mail: SOU_Devnya@pro-lan.netПрофесионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Алеково, ул. "Отец Паисий" №1; Тел. директор: 08622/321

Виж на картата

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002