Карта
Бележник ()

Район "Южен" - гр. Пловдив

Общини
Местонахождение:  град Пловдив, ж.к. Христо Ботев - север
Виж на картата

Кмет Костадин Язов
Тел.: + 359 32/276 110; 032276100
Факс: + 359 32/674 130
E-mail: kmet_south@abv.bg

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
телефон: 032276101

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

телефон: 032276160

СЕКРЕТАР

Росица Теменугова
телефон: 032276101

ДИРЕКЦИИ

Дирекция „Комплексно административно обслужване“
Мирослав Дойчев - главен счетоводител
телефон: 032276103

Елена Стоянова - гл. експерт „Човешки ресурси“
телефон: 032276107

Христина Зисова - гл. експерт „Бюджет и финанси“

  • Отдел "Човешки ресурси, канцелария и бюджет"
  • Отдел "Счетоводство"


Дирекция "Управление на собствеността и стопански дейности"
ст. инспектор "СД"
инж. Чавдар Митовски
телефон: 032276104

Дирекция "Устройство на територията, техническа инфраструктура, контрол по строителството и екология"
Главен архитект - арх. Димитър Бахчеванов
телефон: 032276105

  • Отдел "Екология"
  • Отдел"Устройствено планиране, архитектура и благоустройство, мрежи и съоръжения"


Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“
Началник отдел: Нина Аврамова
Телефон: 032276135

  • Отдел "Социална дейност"
  • Отдел "Образование и култура"
  • Отдел "ГРАО"
  • Отдел "Чистота"
  • Военен отдел
  • Отдел "Гражданска защита"

Дежурни по район
дежурни РСС: Ради Дунков, Иван Гаджев, Милчо Димитров, Чари Чернев, Димитър Сулинаджиев
Телефони: 032276157; 032697087

Община Пловдив – Дирекция „Местни данъци и такси“
КАСА – Местни данъци и такси - Антоанета Христева
Телефон: 032276159

КАСА – Kaрти за градския транспорт
Телефон: 032276163

Aдминистративна сграда – ул. „Райко Жинзифов“ № 10
Главен специалист ОМП и ГЗ - Васко Костадинов
Телефон: 0889 770 688

Контакти:
п.к. 4004 Пловдив
бул. Македония № 73А
телефон : 032 276110
факс: 032 674130

Уважаеми граждани,
за сигнали и жалби звънете на телефон: 032 276 115
или чрез електронна поща с адрес :
e - mail: signal_ujen@abv.bg
URL: http://south.plovdiv.bg/Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата