Район "Триадица" - гр.София

Общини
Местонахождение:  град София, Център
Виж на картата

Кмет: инж. Николай Терзиев 
Телефон: 80 54 101, ет.2, стая 207.
e-mail: [email protected]
Приемно време за граждани : всеки Понеделник от 14:00 до 16:00ч.

Заместник кмет
Строителство, ремонти, незаконно строителство, екология: Антоний Кръстев
Телефон: 80 54 102, етаж 2, стая 210
e-mail: [email protected]
Приемно време за граждани: Вторник от 9:00 до 12:00ч. и Четвъртък от 14:00 до 16:00ч.

Заместник кмет: Милица Генчева
Телефон: 02/80 54 103, етаж 2, стая 208.
e-mail: [email protected]
Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.


Секретар: Бистра Тънкашка
Телефон:02/80 54 109, етаж 2, стая 205.
e-mail: [email protected]
Приемно време за граждани : вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.

Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес ул. "Ген. Гурко" № 12,
Телефони: 02 980 06 91; 02 980 50 96; 02 980 34 49
Дежурен по район: 989 4990, 987 3275, в. 218
Деловодство  989 4990, 986 1192, в. 230, 242
Всеки ден от 8:30–12:00 ч. и от 13:00–16:30 ч.  

Финансов Контрольор: Александър Цветков
Телефон: 02/80 54 190
Приемно време за граждани : вторник от 9:00 до 12:00ч. и четвъртък

Главен архитект:  арх. Иван Шишков
Телефон: 02/80 54 170
e-mail: [email protected]

Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

Приемно време за граждани: вторник от 9:00 – 12:00 и четвъртък от 14:00 до 16:00ч.

Екология
Ланд. Арх.
– Стоянка Гигова
Телефон: 02/80 54 152; 02/80 54 153
Приемно време: вторник: 9.00 – 12.00 ч. и четвъртък: 13.00 – 17.00 ч.

Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“: арх. Веселина Хитрова-Ангелова
Телефон: 02/80 54 134
e-mail: [email protected]
Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 13:00 до 17:00 ч.

Отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“
инж. Елена Димитрова – началник отдел
Телефон: 02/80 54 150
e-mail: [email protected]
Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 13:00 до 17:00 ч.


Контакти
Адрес: София п.к. 1000, ул. Алабин № 54
Телефон: +359 2 989 49 90; факс: 981 1791, 987 2014
E-mail: [email protected]
URL: http://www.triaditza.org/Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата