Карта
Бележник ()

Район "Тракия" - гр. Пловдив

Общини
Местонахождение:  град Пловдив, ж.к. Тракия
Виж на картата

Кмет Костадин Димитров
Телефон: 032 682 323
Факс: 032 680 316
Приемен ден:
Всеки делничен ден от 14.00 до 15.00 ч. след предварително записване.
Сряда от 10.00 до 12.00 ч. след предварително записване.

Заместник Кмет

Веселина Стоянова
Телефон: 032 682 355

Секретар

Женя Петкова
Телефон: 032 682 322

Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“
Началник отдел "ГРАО"
инж. Надежда Колева
Телефон: 032 682 451

Главен експерт "ГРАО"

Тони Гелова
Телефон фронт офис: 032 682 414

Дирекция "Финансово административно правно обслужване и управление на собствеността"
Директор - Куман Златански
Телефон: 032 307 823

Главен счетоводител
Мария Миневска
Телефон: 032 682 353

"Управление на собствеността и канцеларията "
Гл. експерт "Търговия и услуги"
Даниела Николова
Телефон фронт офис: 032 307 804

Отдел „Образование, социална и европейска политика“
Началник отдел - Лиляна Власова
Телефон: 032 682 479

Главен екперт „Социална политика“
Мария Русафина
Телефон: 032 682 566

Главен експерт „Жилищна политика“
Марица Багдасарян
Телефон: 032 307 809

Функция „Здравеопазване“
Главен счетоводител
Гергана Митрова
Телефон: 032 307 838

Дирекция „Устройство на територията и техническа инфраструктура“
Главен архитект -
арх. Яна Желязкова
Телефон: 032 682 455

Главен инженер
инж. Пламен Лефтеров
Телефон: 032 307 835

Контакти:
ЖР “Тракия” бул. "Освобождение" №63
Телефон: Тел. 032 68 23 23
Факс: Факс 032 68 03 16

Е-mail:trakia@plovdiv.bg
URL: http://trakia-plovdiv.bg/infoРайон "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата