Район "Средец" - гр. София

Общини
Местонахождение:  град София, Център

Кмет: Трайчо Димитров Трайков
Телефон: 02/987-75-55
Приемно време всеки вторник и сряда: 09:00 ч.-10:30 ч.
e-mail: [email protected]

Технически сътрудник - Елица Гавазова
Телефон: 02/987-75-55
e-mail: [email protected]

Димитър Георгиев - Секретар на кмета
Телефон:02/948-43-22
[email protected]

Валери Манолов - Зам.- кмет
Телефон: 02/948-43-34, 02/980-55-02
[email protected]

Мария Ачкова - Зам.- кмет
Телефон: 02/948-43-60, 02/987-71-79
e-mail: [email protected]

Борислав Примов - и.д. Секретар на района
Телефон: 02/948-43-19
[email protected]

Деловодство: 02/948-43-17

ЕСГРАОН: 02/987-28-01, 02/948-43-42, 02/948-43-23

Отдел "Гражданска администрация и административно обслужване"
Стефка Арнаудова - Началник на отдел
Телефон:02/948-43-18
[email protected]

Ася Николова - Финансов контрольор
Телефон: 02/948-43-61
e-mail: [email protected]

Камелия Иванова - Главен счетоводител
Телефон: 02/948-43-46
e-mail:[email protected]

арх. Кристиан Яричков - Главен архитект
Телефон: 02/948-43-30
e-mail: [email protected]

Владимир Стоименов - Главен експерт "ОРУОМПЗБ"
Телефон: 02/986-16-76
e-mail: [email protected]

Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)
Емилия Кръстева
Телефон: 02/948-43-08
e-mail: [email protected]

Отдел "Правно и информационно обслужване и човешки ресурси" ("ПИОЧР")
Ваня Мичева - Началник на отдел
Телефон: 02/948-43-21, 02/987-19-31
e-mail: [email protected]

Цветелина Семерджиева - Юрисконсулт
Телефон: 02/948 43 58
e-mail: [email protected]

Анна Йорданова - Главен експерт "Човешки ресурси"
Телефон: 02/948 43 31
e-mail: [email protected]

Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” ("УТКР")
арх. Анна Пискюлева - Началник на отдел
Телефон: 02/948-43-55
e-mail: [email protected]

арх. Елица Виткова - Старши експерт
Телефон: 02/948-43-12
e-mail: е[email protected]

инж. Александрина Жекова - Старши експерт “Кадастър и регулация”
Телефон: 02/948-43-57
e-mail: [email protected]

Теменуга Ангелова - Старши специалист
Телефон: 02/948-43-57
e-mail: [email protected]

.арх. Ирена Пелова - Старши експерт
Телефон: 02/948-43-36
e-mail: [email protected]

Анна Янева - Старши специалист
Телефон: 02/948-43-55

Ира Нотева - Старши специалист
Телефон: 02/948-43-12

арх. Мая Димитрова - Технически сътрудник
Телефон: 02/948-43-41
e-mail: [email protected]

Отдел "Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” ("ИКСБЕ")
инж. Илия Мавров - Началник на отдел
Телефон: 02/948-43-13
e-mail: [email protected]

инж. Милен Дянков - Главен инженер
Телефон: 02/948-43-59
e-mail: [email protected]

арх. Антоанета Славчева - Старши експерт
Телефон: 02/948-43-27

Мария Христова - Старши експерт - еколог
Телефон: 02/948-43-36

Соня Цанкова - Старши специалист
Телефон: 02/948-43-54

инж. Мирослав Павлов - Старши експерт
Телефон: 02/948-43-54

Димитана Минева - Главен експерт
Телефон: 02/948-43-65

Гергана Кърджилова - Младши експерт
Телефон: 02/948-43-05

Отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” ("ФСОКССД")
Неджля Сюлейман - Началник на отдел
Телефон: 02/948-43-33
e-mail: [email protected]

Светлана Янкова - Старши счетоводител "Здравеопазване"
Телефон: 02/948-43-39
e-mail: [email protected]

Теодора Крачанова - Главен експерт “Образование и култура”
Телефон: 02/948-43-53
e-mail: [email protected]

Емил Стефанов - Старши специалист „Култура“
Телефон: 02/948-43-53
e-mail: [email protected]

Георги Георгиев - Старши специалист „Спорт и физкултура“
Телефон: 02/948-43-10
e-mail: [email protected]

Ирена Каменова - Каса
Телефон: 02/948-43-43
e-mail: [email protected]

Петя Митрева - Домакин
Телефон: 02/948-43-25

Отдел "Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” ("РКТСД")
Найден Крумов - Началник на отдел
Телефон: 02/948-43-47
e-mail: [email protected]

Ирина Личкова - Главен експерт
Телефон: 02/948-43-38

Албена Венкова - Главен експерт
Телефон: 02/948-43-45

Ани Данаилова - Старши експерт
Телефон: 02/948-43-45

Отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” ("УОЕСЖН")

Евгения Аврамова - Началник на отдел
Телефон: 02/948-43-56
e-mail: [email protected]

Мария Дончева - Главен експерт-юрист
Телефон: 02/948-43-35
e-mail: [email protected]

Ива Константинова - Старши специалист
Телефон: 02/948-43-26

Маринела Цветкова - Главен специалист
Телефон: 02/948-43-50

-----------

Връзки с обществеността
Милена Илиева
Телефон: 02/948-43-41
e-mail: [email protected]

Ритуална зала "Средец"
Телефон: 02/829-40-61, 02/986-28-76Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата