Район "Слатина" - гр. София

Общини
Местонахождение:  град София, ж.к. Слатина
Виж на картата

Кмет: Наталия Стоянова
Телефон: 02 870 55 32


Заместник кмет: Силва Джелепова
Телефон: 02 870 43 95


Заместник кмет: Инж. Милчо Михайлов
Телефон: 02 973 32 57

Заместник кмет: Инж. Тошко Николов

Телефон: 02 871 01 82


Секретар: Димитрина Джавелкова

Телефон: 02 873 14 68


Главен архитект: Арх. Елена Ахчиева
Телефон: 02 870 43 07

Технически секретар на Кмета: Соня Вълева
Телефон: 02 870 55 32


ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ" /УТКР/


Главен експерт
инж.Веселин Божилов
Телефон: 02 872 23 20


Главен експерт

Нели Кръстева
Телефон: 02 872 23 20


Технически сътрудник

Соня Славчева
Телефон: 02 873 10 54


Главен експерт

арх. Анна Иванова
Телефон: 02 870 64 83


Главен експерт

Силвия Николова
Телефон: 02 870 64 83


Главен експерт

арх. Маргарита Илиева
Телефон: 02 870 64 83


Главен експерт

арх. Венетка Найденова
Телефон: 02 872 22 28


ОТДЕЛ „ПРАВНО НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”


Началник отдел
Венета Георгиева
Телефон: 02 873 79 56


Главен юрисконсулт
Венцислав Дъбов
Телефон: 02 873 79 56


Юрисконсулт
Евгений Пепелянков
Телефон: 02 872 01 74


Старши юрисконсулт
Виолета Спасова
Телефон: 02 872 01 74


АИО, ГРАО


Началник отдел
Янка Любомирова
Телефон: 02 870 63 04


ЕСГРАОН

ГИШЕ № 4,5
Людмила Петрова
Телефон: 02 873 14 82


Ива Анева-НешеваЕСГРАОН

ГИШЕ № 6,7

Б.Воденичарова
Телефон: 02 870 32 18
Траянка Виденова
Телефон: 02 870 92 46Деловодство

ГИШЕ № 8, 9, 10
Корнелия Кънева
Телефон: 02 870 02 95
Цветана Ангелова

Юлияна Найденова


ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО,ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ" /КС,ИИБЕ/


Главен инженер
инж.Росица Тодорова
Телефон: 02 871 80 15


Н-к отдел
инж.Михаил Джурджин
Телефон: 02 870 11 13


Главен специалист
Даниела Тодорова
Телефон: 02 872 00 29


Главен специалист
Ягода Иванова
Телефон: 02 870 51 58


Главен експерт
Инж.Диана Тодорова
Телефон: 02 870 51 58


Главен експерт
инж. Ирина Петкова
Телефон: 02 870 83 06


Главен експерт
инж.Минка Иванова
Телефон: 02 870 83 06


Главен експерт-еколог
Полина Димова
Телефон: 02 870 53 24


Главен експерт
инж.Ива Иванова
Телефон: 02 870 50 14


Главен експерт
инж.Лиляна Карапантева
Телефон: 02 870 50 14


УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩЕН ФОНД,

РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Главен специалист
Цветанка Вельова
Телефон: 02 870 70 21


Главен експерт
Андрей Нинов
Телефон: 02 870 33 15


Главен експерт
инж.Десислава Бонева


Главен специалист
Снежа Петкова
Телефон: 02 870 33 15

РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ


Главен експерт
Илияна Филипова
Телефон: 02 870 44 11


Главен експерт
Миличка Василева
Телефон: 02 870 44 11


Главен експерт
Красимир Георгиев
Телефон: 02 870 44 11


ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,СПОРТ /ОКСДС/


Началник отдел
Стефка Любомирова
Телефон: 02 973 32 63


Главен експерт
Димитринка Василева
Телефон: 02 870 51 59


Главен експерт
Албена Кръстева
Телефон: 02 870 51 59


ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ /ФСД/
Началник отдел
Галинка Ангелова
Телефон: 02 870 52 79


Финансов контрольор
Милена Алексиева
Телефон: 02 973 32 41


Счетоводител
Цветанка Илиева
Телефон: 02 870 62 71


Счетоводител
Катя Димитрова


Направление "Образование"
Ивелина Симеонова
Телефон: 02 872 05 57


Каса
Райна Кръстева
Телефон: 02 871 81 23


Касиер
Здравка Цветкова
Телефон: 02 872 00 29


Домакин
Марияна Хаджийска
Телефон: 02 973 32 41


ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Главен експерт
Антония Сиракова
Телефон: 02 870 92 73


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ


Секретар
Юлия Ангелова
Телефон: 02 973 32 63


ОМП и защита при бедствия

Главен експерт Теодора Стефанова 02 870 63 29

„ОМПЗБ” и регистратура КИ

Дежурни по РСС Георги Георгиев

Йовка Дишлиева 02 870 62 21

Богомил Гинев

Катя Тасева

Никола ПредовАдрес: България, 1574, София, бул.”Шипченски проход” № 67
Телефон: 02/870 55 32
Факс: 02/870 11 73
Е-мейл: [email protected]
URL: http://www.so-slatina.org/Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата