Карта
Бележник ()

Район "Приморски"

Общини
Местонахождение:  град Варна, кв. Левски
Виж на картата

Кмет
ПЕТЯ ПРОДАНОВА
тел.: 359 100
Приемен ден: Четвъртък от 09:00 до 12:00
записване за Приемен ден:
етаж III, стая 39А; на тел. 359 100

Заместник Кмет
МАРИЯНА МАЛЧЕВА
тел.: 359 154
Приемен ден:
Вторник от 09:00 до 12:00

Заместник Кмет
ПЛАМЕН БОЕВ
тел.: 359 103
Приемен ден:
Понеделник от 09:00 до 12:00

Секретар
ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
тел.: 359 161
Приемен ден:
Петък от 09:00 до 12:00

Дирекция
"Административно и информационно обслужване"
Директор:
Веселин Михайлов
тел.: 359 127
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост

Дирекция
"Финансово счетоводна и стопанска дейност"
Директор:
Саркис Дуварджиян
тел.: 359 129
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост

Дирекция

"Социално-икономическа дейност"
Директор:
Румяна Цветкова
тел.: 359 102
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост

Дирекция
"Обществен ред и контрол"
Директор:
Светослав Мариновски
тел.: 359 133
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост

Дирекция
"Устройство на територията"
Директор:
Калин Илиев
тел.: 359 121
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост

Главен юрисконсулт
Веселин Михайлов
тел.: 359 127
Весела Атанасова
тел.: 359 138

Дирекция
Административно техническо обслужване "Виница"
Директор:
Венелин Дяков
тел.: 342 007
Приемен ден:
Всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч., а в останалото работно време - при необходимост

Главен архитект
Валентин Койчев
тел.: 359 138
Приемен ден:
Понеделник от 09:00 до 12:00
Записване за Приемен ден:
етаж 3, стая 39А
на тел. 359 100
на сайта на район "Приморски"

Главен инженер
Стойко Зарзаланов
тел.: 359 105
Приемен ден:
Понеделник от 09:00 до 12:30
Четвъртък от 09:00 до 12:30

гр.Варна
бул. "Ген. Колев" 92
Технически сътрудник на кмета:
тел.: 052/359 100
факс: 052/303 110
e-mail: raion_primorski@abv.bg
URL: http://primorski-varna.com/

РАБОТНО ВРЕМЕ:

I. Дирекция "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ":

Служителите от Приемна "Комплексно административно обслужване на граждани" работят непрекъснато с граждани всеки работен ден от седмицата от 08:00 до 18:00 ч. в стая 16 на партерен етаж.

Специалистите ЕСГРАОН работят непрекъснато с граждани всеки работен ден от седмицата от 08:30 до 17:30 ч.

ІI. Дирекция "ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ":

Изпълнителите "Касиер-приходи" работят непрекъснато с граждани всеки работен ден от седмицата от 8:00 до 18:00 часа.

ІІI. Дирекция "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

Всички служители от дирекция УТ приемат граждани всеки понеделник и четвъртък от 08:30 до 12:30 ч.

IV. Дирекция "ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"

Всички служители от дирекция ОРК приемат граждани всеки понеделник и четвъртък от 08:30 до 12:30 ч.

V. Дирекция "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ":

Всички служители от дирекция приемат граждани всеки работен ден от 08:30 до 12:30 ч.

VI. ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ "ВИНИЦА":

1. Гл. специалист ЕСГРАОН и ГС и изпълнител "АУ и приходи" работят непрекъснато с граждани всеки работен ден от седмицата от 08:30 до 17:30 ч.

2. Гл. Експерт "Участъков техник", Експерти "Поземлена реформа" и Ст. спец. БКС приемат граждани всеки понеделник и четвъртък от 08:30 до 12:30 ч.

VІІ. В случаите, когато в служебните помещения, посочени в т.I, т.II, т.VI-1, има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване.Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата