Карта
Бележник ()

Район "Одесос"

Общини
Местонахождение:  град Варна, ж.к. Трошево
Виж на картата

Ръководство

Кмет на район Георги Недев
Телефон: 612 888 стая 206
gnedev@varna.bg

Заместник кмет
Емилия Христова
Телефон: 621 914 стая 204
ehristova@varna.bg

Заместник кмет Атанас Христов
Телефон: 612 887 стая 203
ahristov@varna.bg

Заместник кмет Желез Железов
Телефон: 612 890 стая 202
zhelezov@varna.bg

Йовка Косева
Телефон: 612 881 стая 212
ykosseva@varna.bg
Секретар на район

Димитър Николов
Телефон: 612 884 стая 315
Главен архитект

Дирекция Информационно и административно обслужване / ИАО

Петър Бакалов
Телефон: 612 786 стая 201
pbakalov@varna.bg
Директор дирекция

Антония Калчева
Телефон:612 878 стая 108
akalcheva@varna.bg
Главен специалист "ЕСГРАОН"

Матенка Дякова
612 878 стая 108
mdqkova@varna.bg
Главен специалист "Гражданско състояние"

Димитричка Загорчева
612 878 стая 108
dzagorcheva@varna.bg
Специалист "Гражданско състояние"

Божидарка Иванова
Телефон: 612 878 стая 108
bivanova@varna.bg
Старши експерт "ЕСГРАОН"

Мариела Недева
Телефон: 612 878 стая 108
mnedeva@varna.bg
Главен експерт "Гражданско състояние"

Дирекция Административно-правно и информационно обслужване / АПИО

Валентин Радев
Телефон: 612 885 стая 208
vdradev@varna.bg
Директор дирекция

Анелия Кръстева
602 163 стая 313
akrasteva@varna.bg
Главен юрисконсулт

Илиян Илиев
Телефон: 612 886 стая 314
Главен експерт "Връзки с обществеността и соц.политика"

Мария Вълчева
612 886 стая 314
Секретар МКБППМН

Валентина Маринова
Телефон: 612 893 стая 107
Главен специалист "Приемна граждани"

Росица Филчева
612 893 стая 107
Старши експерт "Приемна граждани"

Невяна Банкова
Телефон: 621 905 стая 402
Главен специалист "Архив"

Янка Маркова
621 905 стая 402
Главен специалист "Снабдяване и материално осигуряване"

Дирекция Финансово-стопански дейности / ФСД


Павлина Николова
Телефон: 612 892 стая 307
pnikolova@varna.bg
Директор дирекция

Ивилина Златева
Телефон: 612 880 стая 312
izlateva@varna.bg
Главен счетоводител

Виолета Йорданова
Телефон: 612 883 стая 312
vjordanova@varna.bg
Старши счетоводител

Дирекция Устройство на територията / УТ

Васко Симеонов
Телефон: 621 933 стая 211
vsimeonov@varna.bg
Директор дирекция

Николай Николов
Телефон: 613 702 стая 305
Главен инженер

Людмила Михайлова
Телефон: 613 702 стая 305
Главен експерт "Участъков архитект"

Венцислав Кючуков
Телефон: 621 990 стая 404
odesos_iib@varna.bg
Главен експерт

Петя Младенова
Телефон: 602 163 стая 313
Старши юрисконсулт

Дирекция Социално-икономически дейности и контрол на обществения ред / СИДКОР

Продан Проданов
Телефон: 613 661 стая 308
pprodanov@varna.bg
Директор дирекция

Отдел Социално-икономически дейности

Елена Георгиева
Телефон: 612 879 стая 210
egeorgieva@varna.bg
Началник отдел

Катя Вълчанова
Телефон: 621 927 стая 209
kvalchanova@varna.bg
Главен експерт "Търговска и рекламна дейност"

Виолета Катранджиева
Телефон: 621 927 стая 209
Главен експерт "Търговска и рекламна дейност"

Мария Янева
Телефон: 621 901 стая 401
Старши експерт "Търговска дейност и жилищно настаняване"

Николай Демиров
Телефон: 630 907 стая 403
Главен инспектор "Търговска и рекламна дейност"

Отдел Обществен ред и контрол

Мария Салабашева
Телефон: 621 922 стая 309
Началник отдел

Венелин Марков
Телефон: 639 373 стая 310
Главен експерт "Контрол по строителството"

Любомир Петров
Телефон: 621 922 стая 309
Главен експерт "ОРК"


Дежурен район "Одесос"

Телефон: 085/612 889

Адрес: гр. Варна,ул. „Стефан Караджа” №30 ПК200
Факс: 052/612 888; 052/820 771
e-mail: odesos@varna.bg
URL: http://www.odesos.bg/Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата