Район "Овча Купел" - гр.София

Общини
Местонахождение:  град София, кв. Овча купел
Виж на картата

Кмет: Ангел Стефанов
Телефон: 02/855 61 61
Приемно време: Сряда 10 ч. – 12 ч. с предварително записване в понеделник
email: [email protected]
web адрес: http://www.ovchakupel.bg/

Заместник кмет: инж. Петър Ташев
Телефон: 02/855 61 82

Заместник кмет: Димитър Узунов
Телефон: 02/ 955 53 40

Секретар: инж. Любомир Донев
Телефон: 02/955 53 39, 02/904 10 68
Приемно време: Четвъртък 14 ч. – 16 ч.

Техн. секретар: Йелена Йоргачевич
Телефон: 02/855 61 61

Общинска собственост
Началник отдел: инж. Мария Ботева

„Правно,административно,информационно обслужване, гражданска регистрация и човешки ресурси“
Началник отдел:
Зорница Кондакова
Приемно време: понеделник и четвъртък 14 ч.–16 ч.

Ст. Специалист ЕСГРАОН: Ели Гьорева
всеки работен ден от 8:30 – 17 ч.
тел: 02/955 55 05

Отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти и програми“
Гл. Експерт „Образование и култура”:
Мариана Парнева
Приемно време: понеделник и четвъртък 14 ч.–16 ч.

Отдел „Финансово-счетоводен“
Началник отдел:
Борислав Янев
тел: 02/855 87 80

Отдел „Строителство и ремонти, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“
Началник отдел:
инж. Искра Панчева
Приемно време: понеделник и четвъртък 14 ч. – 16 ч.

Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“
Началник отдел: арх. Емилия Андреева
Приемно време: понеделник и четвъртък 14 ч. – 16 ч.

Дежурен РСС
Телефон: 02/955 53 41

Админ. спец. с контролни ф-ии
кв. Суходол
Румянка Лазарова
Телефон: 823 12 69;0893 65 35 54

Кметство с. Мало Бучино
Ивета Николова
Телефон: 02/99 77 369;

Язовир Суходол 2
Стоян Кръстев
Телефон: 0892 977 143

Инспекторат
Цветанка Велинова
Телефон: 0888 471 316

Местни данъци и такси
Нина Начева
Христина Методиева
Телефон: 9555836
Телефон: 9555832
Телефон: 9555869

Централа
Телефон: 02/955 44 62

Контакти:
Адрес: София п.к. 1618, бул. Цар Борис III N 136 В
централа: 02 / 9554462; 0898 77 87 23
тел. 02 / 855 61 61
факс : 02 / 955 95 68
Е-mail: [email protected]
URL: http://www.ovchakupel.bg/Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата