Район "Оборище" - гр. София

Общини
Местонахождение:  град София, кв. Подуяне

Кмет: Николай Александров
Телефон на централа: 02/943-18-40
Приемно време: Сряда – 13:30 ч.-16:30 ч.
e-mail: [email protected]

Заместник кмет: Юлияна Качарова
Телефон: 815 76 15
e-mail: [email protected]

Заместник кмет:
Севдалина Иванова
Телефон: 815 76 14
e-mail: [email protected]

Секретар:
Нина Василева
Телефон: 815 76 35
e-mail : [email protected]

Защита при бедствия и зав. регистратура: Валентин Минов
Телефон: 815 76 50
e-mail: [email protected]

Секретар на „Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“: Силвия Петрова
Телефон: 815 76 11
e-mail: [email protected]

Главен архитект: Боряна Стефанова
Телефон: 815 76 49
e-mail: [email protected]

Финансов контрольор:
Михаил Йолов
Телефон: 815 76 38
e-mail: [email protected]


Финансово-счетоводни дейности и бюджет
Началник отдел:Людмила Николова
Телефон: 815 76 19
e-mail: [email protected]

Ст.счетоводител:
Светла Йонинова
Телефон: 815 76 40
e-mail:[email protected]

Гл. касиер: Петранка Велева
Телефон:815 76 20
e-mail: [email protected]

Старши счетоводител: Илона Илиева
Телефон:815 76 41
e-mail: [email protected]

Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол на строителството:
Началник-отдел:
Дениза Павлова
Телефон: 815 76 28
e-mail: [email protected]

Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол, регистрация и контрол на търговската дейност: Людмил Дончев
Телефон: 815 76 26
e-mail:[email protected]

Главен инженер: Марк Кашеров
Телефон: 815 76 53
e-mail: [email protected]
Главен експерт „Строителство“: Владимир Чиприянов
Телефон: 815 76 53
e-mail: [email protected]

Управление на общинската собственост и жилищния фонд:
Началник-отдел:
Йоанна Рашева

Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол на строителството
Началник отдел и.д.: Кети Димова
Телефон:815 76 23
e-mail: [email protected]
Архитект: Боряна Стефанова
Телефон:815 76 49
e-mail: [email protected]
Инженер: Весела Ризова
Телефон:815 76 46
e-mail: [email protected]
Инженер: Живка Млечкова
Телефон:815 76 46
e-mail: [email protected]

Управление на общинската собственост и жилищния фонд:
Началник отдел: Йоанна Рашева
Телефон: 815 76 44
e-mail:[email protected]
Гл. експерт : Лидия Витанова
Телефон:815 76 44
e-mail: [email protected]
Старши експерт: Светослав Козаров
Телефон:815 76 31
e-mail: [email protected]

Деловодство
Гл. специалист: Светлана Стоянова
Телефон: 815 76 58
[email protected]
Гл. специалист: Симона Василева
Телефон: 815 76 58
[email protected]

Човешки ресурси, образование и социални дейности:
Началник-отдел:
Красимирка Изполджийска
Телефон: 815 76 17
E-mail: [email protected]

Младши експерт „Човешки ресурси": Мария Забилева
Телефон: 815 76 35
e-mail: [email protected]

Главен експерт „Образование и култура“: Диана Джуранова
Телефон: 815 76 52
e-mail: [email protected]

ЕСГРАОН
Главен специалист:
Магдалена Георгиева
Телефон: 815 76 32
e-mail: [email protected]

ДЕЛОВОДСТВО
Главен експерт:
Светлана Стоянова
Телефон: 815 76 58
e-mail: [email protected]

За контакти

Адрес: гр. София 1505, бул. “Мадрид” № 1

Телефон (централа): 02/ 943-18-40
Факс: 02/440-03-35; 02/944-16-67
E-mail: [email protected]Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата