Община Нови Искър

Общини
Местонахождение:  град София

Даниела Райчева - Кмет
Телефон: 02/ 936 11 14
e-mail: [email protected]

Веселка Петкова - Заместник кмет
Телефон: 02/991 64 36

Людмил Игнатов - Заместник кмет
Телефон: 02/991 72 54

Златко Златков - Заместник кмет
Телефон: 02/991 73 01

Милена Банкова - Главен инженер
Телефон:02/ 991-74-16

Диян Асенов - Финансов контрольор
Телефон: 02/991 73 36

Център за информация и обслужване на граждани Фронт – офис
Телефон:02/ 991-72-78; 02/ 991-72-30

Отдел „Правно – Нормативно Административно Обслужване И ГРАО”
е-mail: [email protected]

Отдел "Финансово – счетоводна дейност"
Зоя Манолова - Началник отдел
Телефон:02/991 73 36
Румяна Петрова - Главен счетоводител

Сектор "Регистрация и контрол на търговската дейност"
Биляна Алексова - Главен специалист
Телефон:02/ 991-73-33

Отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
инж. Милена Банкова- Главен инженер
Телефон:02/991 74 16
Зорница Станчева - Старши експерт "Екология"
Телефон:02/ 991-74-16


Кметства на селата в район Нови Искър

с. Балша

Кмет - Емил Янакиев
Телефон: 02/998 80 02
Секретар – Антонина Венкова
Телефон: 02/998 80 02

с. Войняговци
Кмет - Емил Алексиев
Телефон: 02/996 30 17
Секретар – Марияна Стойчева
[email protected]

с. Доброславци
Кмет - Светла Цончева
Телефон: 02/998 82 13
Секретар – Елена Николова
[email protected]
Телефон: 02/998 82 15

с. Житен

Кмет - Евгени Игнатов
Телефон: 02 998 23 69
[email protected]

Секретар – Диляна Григорова
Телефон: 02/998 20 66
[email protected]

с. Кубратово
Кмет - Петър Велчев
Телефон: 02/936 68 50
Секретар – Венелина Петкова
[email protected]
Телефон: 02/936 68 50

с. Кътина
Кмет - Крум Крумов
Телефон:02/991 61 72
Секретар – Маргарита Величнова
[email protected]
Телефон:02/991 61 74

с. Локорско
Кмет - Цветелина Гаврилова
Телефон:02/996 20 91
Секретар – Василина Викторова
[email protected]
Телефон:02/996 20 91

с. Мировяне
Кмет - Йорданка Пенкова
Телефон: 02/998 70 10
Секретар – Даниела Стоянова
[email protected]
Телефон: 02/998 70 11

с. Негован
Кмет - Валентин Павлов
Секретар – Анета Александрова
[email protected]
Телефон:02 996 31 18

с. Подгумер
Кмет - Валери Динчев
Секретар – Камелия Стефанова
[email protected]
Телефон: 02/996 34 59

с. Световрачене
Кмет - Светла Николова
Секретар – Младенка Рангелова
[email protected]
Телефон: 02/996 30 10

с. Чепинци
Кмет - Сашо Йорданов
Телефон: 02/996 21 24
Секретар – Катя Костадинова
[email protected]
Телефон:02/996 21 67

Контакти:
Адрес: 1281 Нови Искър
ул. "Искърско дефиле" № 123,
Телефон централа: 02/991 72 30
факс: 02/991 76 23,
e-mail: [email protected]
URL:http://www.novi-iskar.bg//Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата