Район "Надежда"

Общини
Местонахождение:  град София, ж.к. Надежда 2
Виж на картата

Кмет: инж. Димитър Димов
[email protected]
Телефони: 02 495-17-99;02 495 17 94

Зам. кмет: Анелия Георгиева
Телефон: 02 495 17 98

Зам. кмет:
Мая Благоева
Телефон:02 495 17 97

Секретар:
Никола Георгиев
Телефон:02 495 17 96

Главен инженер:
инж. Спас Спасов
Телефон:02 495 11 41

Главен архитект:
арх. Люба Лукова
Телефон:02 495 11 43

Секретар МКБППМН: Елена Тодорова
Телефон:02 495 11 49

Образование, култура, социални дейности, спорт
Началник отдел: Анита Игнатова
Телефон:02 495 11 50

Връзки с обществеността
Цветелина Стефанова
Телефон:02 495 11 40

Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология
инж. Н.Станойчев
Телефон:02 495 11 80;02 495 11 42

Кадастър и регулация
Любомира Досева
Телефон:02 495 11 45
М.Игнатова
Телефон:02 495 11 45

Устройство на територията
Началник отдел: арх. Димо Александров
Телефон: 02 495 11 44
арх. Иван Йорданов
Телефон:02 495 11 66

Финансово-счетоводна дейност
Величка Витанова
Телефон:02 495 11 48
Таня Асенова
Телефон:02 495 11 48


Административно-информационно обслужване
Началник отдел:
Румяна Димитрова
Телефон:02 837 64 65

Деловодство
Росица Тончева
Телефон:02 495 11 33

Финансов контрольор
Кирил Филипов
Телефон:02 495 11 38

Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност
Началник отдел:
Светла Декина
Телефон:02 495 11 51; 02 837 64 65

Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес: гр.София, жк. Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Телефон: 02/836 43 27; 02/836 87 93; 02/836 86 29

Контакти:
гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обслужване на граждани: 02 495 11 57
Факс: 02 837 64 65
Столичен инспекторат - Надежда: 02 495 11 81
Работно време от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа.

E-mail: [email protected]
URL: http://www.so-nadejda.comРайон "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата