Район "Кремиковци" - гр.София

Общини
Местонахождение:  град София, кв. Ботунец

КметИвайло Панев
Приемно време: четвъртък 14:00-16:00
Телефон: 994 5282, в.287 

Зам. кмет: Лилия Донкова  
Телефон: 994 5259
Зам. кмет: Антония Стефанова
Телефон:02/ 9945289
[email protected]
Секретар: Илиана Павлова
Телефон : 994 5256
[email protected]
Гл. архитект: арх. Мартин Кафеджиян
[email protected]
Гл.юрисконсулт: Георги Райчев
Телефон: 994 5286
Финансов контрольор: Марияна Йорданова
Телефон: 994 52 84

Отдел "Финансово-правно обслужване и човешки ресурси"
Старши счетоводител: Савка Ненчева
Телефон :994 52 87

Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес: кв. Ботунец
Телефон: 02/9945 671; 02/9945 672; 029945677

Отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация"
Началник отдел:  арх. Кирилка Димовска 
Телефон: 02/ 9945491 
[email protected]

Отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
Началник отдел: инж. Петя Колева - Стоянова
Телефон:02/ 9945281
[email protected]

Отдел "Правно-информационно осигуряване и технологии"
Гл.експерт: Никола Фичев
Телефон:994 5491 

Деловодство
 
В. Банкова
И. Илиева
Телефон: 02/ 9945491

Контакти:
Адрес: София 1870, кв. Ботунец,  ул. "Зорница" 2, п.к. 1870
Телефон: +359 2 994 5491,2,3, Факс 994 5257
E-mail: [email protected]
URL: http://www.kremikovtsi.acstre.com/

 

Кметство Бухово
Кмет:  Детелина Чобанова 
Тел. прием: 994 2134 всеки ден
ул. "Никола Бонев" 4-6, п.к. 1830

Квартал Враждебна  
Гл. специалист: Димитър Найденов Димитров 
Телефон: 946 6236

Кметство Горни Богоров
Кмет: Георги Бонев 
Телефон: 994 3035
ул. "3-ти март" 11, п.к. 1806

Кнетство Долни Богоров
Кмет: Цецка Кочкова 
Телефон: 994 6288 
ул. "1" № 31, п.к. 1855

Кметство с. Желява   
Кмет: Йордан Шехтански 
Телефон: 994 2318 
ул. "Стоян Мечката" 2, п.к. 1837

Квартал Кремиковци
Гл.специалист: Гергана Младенова 
Телефон:  994 7034

Квартал Сеславци
Гл. специалист: Мария Гергова
Телефон: 02/9942188,
 [email protected]


Квартал Челопечене
Гл. специалист: Тодор Василев
Телефон: 02/9945293
[email protected]

Кметство Яна
Кмет
: Георги Тасков 
Телефон: 994 2334 
бул. "Васил Левски" 30, п.к. 1858

 Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата