Район "Красно село"

Общини
Местонахождение:  град София, ж.к. Славия
Виж на картата

Кмет на район "Красно село": Росина Станиславова
Телефон: 02/895 11 02
Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч., Стая 211
[email protected]

Заместник-кмет:
Телефон: 02/895 11 02
Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч., Стая 214

Заместник-кмет:
Телефон: 02/895 11 04
Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч., Стая 303

Главен секретар: Димитрина Георгиева
Телефон: 02/895 11 60
Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Главен архитект: арх. Христо Кючуков
Телефон: 02/895 11 39
Приемно време: понеделник от 14.00 до 16.00 ч., Стая 407
[email protected]

Гл. инженер: инж. Веска Савова
Телефон: 02/895 11 40
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Началник отдел "Правно, информационно обслужване и човешки ресурси"
Марияна Хънтева
Телефон: 02/895 11 59
[email protected]
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.

Гл. юрисконсулт: Любомир Миладинов -
Телефон: 02/895 11 56
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Началник отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Борислав Страхинов
Телефон: 02/895 11 78
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Началник отдел "Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности"
Капка Василева
Телефон: 02/895 11 65
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Гл. счетоводител: Венета Георгиева
Телефон: 02/895 11 12
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Началник отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност"
Борис Момчилов
Телефон: 02/895 11 64
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Началник отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация"
Инж. Илияна Цановска
Телефон: 02/895 11 30
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч., Стая 417
[email protected]

Началник отдел "Контрол по строителството, благоустройство и екология"
инж. Мина Йоргова
Телефон: 02/895 11 19
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч., Стая 412
[email protected]

Началник сектор "Управление на жилищния фонд":инж. Зоя Стефанова
Телефон: 02/895 11 09
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 09.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Началник отдел "Управление на общинската собственост и жилищно настаняване"
Милена Кацарска
Телефон: 02/895 11 11
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

"Просвета, култура и социални дейности"
Телефон: 02/895 11 61, Стая 215
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.

Старши експерт "Култура" и "Връзки с етажната собственост"
Юлия Георгиева
Телефон: 02/895 11 15, Стая 307
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Старши експерт "Сигурност"
Христо Христов
Tелефон: 02/895 11 15
[email protected]

PR и интернет страница на района - www.krasnoselo.net
Експерт "Връзки с обществеността": Нора Пиперевска
Телефон: 02/ 895 11 52
[email protected]

Фронт-офис - ет. 1
Всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. без обедна почивка.Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата