Район "Красна Поляна" - гр. София

Общини
Местонахождение:  град София, ж.к. Разсадника
Виж на картата

Кмет: Иван Чакъров
Приемно време: всяка 2-ра сряда от 10:00-12:00
Телефон: 02 920 17 77
e-mail: [email protected]

Зам. кмет: Николай Вушовски
Приемно време: Всяка 2-ра и 4–та сряда от месеца от 10:00ч. до 12:00ч.
Телефон: 02 921 72 35
e-mail: [email protected]

Секретар: Любомир Борисов
Приемно време: вторник и четвъртък 14:00-16:00
Телефон: 02 921 72 18
e-mail: [email protected]

Гл.архитект: Камен Петров
Приемно време: вторник и четвъртък 14:00 - 16:00
Телефон: 02 921 72 33
e-mail: [email protected]

Гл. инженер: инж. Георги Радионов
Приемно време: вторник 14:00-16:00 ч.
Телефон: (+359 2) 9217 213
[email protected]

Финансов контрольор:
Телефон: 02 921 72 36
e-mail: [email protected]

Отдел „Административно-информационно обслужване и ГРАО”

Гл.специалист: Венета Пенева
Телефон: 02 921 72 56, 02 921 72 37

Отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси”
Началник на отдела: Радослава Кръстанова
Телефон: 02 921 72 26, 02 921 72 25

Отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт”
Телефон: 02 921 72 31; 02 921 72 51; 02 921 72 52

Отдел „Финансово-счетоводни дейности”
Началник на отдела: Виолина Петкова
Телефон: 02 921 72 22

Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството”
Началник на отдела: инж. Румен Полимеров
Телефон: 02 921 72 24; 02 921 72 58; 02 921 72 59

Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”
Началник на отдела: инж. Георги Радионов
Телефон: 02 921 72 13

Отдел „Управление на общинска собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”
Началник отдел: Цветанка Заркова
Телефон: 02 921 72 48; 02 921 72 45; 02 921 72 41

Дирекция "Социално подпомагане" - "Възраждане" - офис "Красна поляна"
Адрес: бул. "Възкресение" 1А; Приемно време: 9.30 - 17.00 ч.
Телефони: 828 44 72; 828 36 35; 828 34 28; 828 47 73
Горещ телефон на АСП: 935 05 50 (9.00 - 12.30 ч. и 13.00 - 17.30 ч.)

Център за информация и услуги на гражданите:
Горещ телефон: 0700 15 727
Работно време: 8:00 - 17:00 ч.

Национална агенция за приходите – офис „Красна Поляна“
Обслужва клиентите с постоянен адрес в район „Красна поляна“
АДРЕС: София – 1330, ж.к. „Красна поляна“ - III част, бул. „Възкресение“ № 1А
ТЕЛЕФОН: (02) 812 91 26; (02) 812 91 07
ИНФОРМАЦИОНЕН ТЕЛЕФОН НА НАП: 0700 18 700 (9.00 – 17.30 ч.)
РАБОТНОТО ВРЕМЕ на салоните за обслужване във всички офиси на НАП е всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 ч. без прекъсване. Граждани се приемат до 17.30 ч., като обслужването им може да продължи не повече от два часа след приключване на официално обявеното работно време.

Столичен инспекторат
Контакт за район „Красна поляна”
Владимир Петров
ул. „Хъшове”, бл. 21 - партер
(02) 920 68 40

Контакти:
Адрес: гр.София п.к. 1330, бул. Освобождение 25
тел: (+359 2) 921 72 56/921 72 37
факс: (+359 2) 828 48 83
E-mail: [email protected]
URL: http://www.krasnapoliana.comРайон "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата