Район "Искър" - гр.София

Общини
Местонахождение:  град София, ж.к. Дружба 1
Виж на картата

Кмет: Ивайло Цеков
Телефон: 02/ 979-13-60

Заместник-кмет:
инж. Любен Тончев
Телефон:02/ 979-12-00

Заместник-кмет доктор:
инженер Петър Моллов
Телефон:02/ 979-05-38

Секретар на район:

Магдалена Чалъкова
Телефон:02/ 979-13-03

Приемна:

Иванка Янчева
Телефон:02/ 979-13-66

Гл. архитект:

Теодора Донкова-Сарафова
Телефон:02/ 979-05-38

Гл. счетоводител:

Анна Ширца
Телефон:02/ 979-07-25

Финансов контрольор:

Тодор Гюрджийски
Телефон:02/ 979-07-03

Началник отдел "Инженерна инфраструктура":

инж. Тодор Милушев
Телефон:02/ 979-14-68

Началник отдел "Регистрация на търговската дейност и общински имоти":
Даниела Цветкова
Телефон:02/ 979-07-12

Началник отдел "Образование, култура и социални дейности":

Милена Хаджийска
Телефон:02/ 979-05-58

Началник отдел "Административно и информационно обслужване":

Тодорка Илиева
Телефон:02/ 978-30-27

Началник отдел "Правно обслужване и човешки ресурси":
Ростислава Игнатова
Телефон:02/ 978-49-45

Началник отдел „Финансово-счетоводни дейности“:

Валя Стоянова
Телефон:02/979-08-34

Началник отдел "Връзки с граждани, обществен ред и ОМбП":

Стефко Радилов
Телефон:02/ 979-05-64

Секретар на МКБППМН:

Людмила Стоева
Телефон:02/ 979-07-39

Кмет на кметство "Бусманци":
Стефан Станоев
Телефон:02/ 973-83-92
e-mail: [email protected]

Деловодство:

Телефон:(02) 979 07 37
e-mai: [email protected]

ЕСГРАОН:

Телефон:(02) 979 07 40
e-mai: [email protected]

Столичен инспекторат към район "Искър":
Телефон:(02) 979 07 23; (02) 979 07 17
website: www.inspectorat-so.org

Местни данъци и такси "Искър":

Тел.: (02) 979 04 50; (02) 979 48 97

Столична община - район "Искър"
Адрес: Република България , гр. София , п.к. 1592,
жк. "Дружба" 1 , бул. Кръстю Пастухов" № 18
Тел.: (02) 979 13 10; (02) 979 07 11
Факс: (02) 872-20-62
E-mail: [email protected]
URL: http://www.raioniskar.bg/

Кметство Бусманци
Адрес: пл."Елин Пелин" № 1 , с. Бусманци, п.к. 1520
Телефон: (02) 973 83 92Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата