Район "Илинден" - гр.София

Общини
Местонахождение:  град София, кв. Захарна фабрика
Виж на картата

Кмет: Иван Божилов
Офис: 400
Телефон: (02) 439 73 60
[email protected]

Заместник-кмет: Галя Минчева
Офис: 300
Телефон: (02) 439 73 34
[email protected]

Заместник-кмет: Мария Тодорова
Офис: 302
Телефон: (02) 439 73 35
[email protected]

Секретар: инж. Лилия Тиркова
Офис: 407
Телефон: (02) 439 73 36
[email protected]

Главен архитект: арх. Борис Костадинов
Офис: 220
Телефон: (02) 439 73 32
[email protected]

Финансов контрольор: Йонко Пенчев
Офис: 415
Телефон: (02) 439 73 62
[email protected]

Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес: жк “Захарна фабрика” 51;
Телефон: 02/821 12 71; 02/821 12 67; 02/821 12 65

Отдел „Административно и информационно обслужване“
Началник на отдел: Мариян Живков
Телефон: (02) 439 73 22; (02) 439 73 25
[email protected]

Главен специалист ЕСГРАОН И ГС
Първолета Георгиева
Телефон: (02) 439 73 22
[email protected]

Главен специалист ЕСГРАОН И ГС
Детелина Михайлова
Телефон: 439 73 22
[email protected]

ОТДЕЛ „Финансово счетоводна дейност“ (ФСД)
Началник на отдел: Валентина Манолова
Телефон: (02) 439 73 69
[email protected]

Главен счетоводител:
Елвира Дръндова
Телефон: (02) 439 73 64

Старши счетоводител:
Емилия Иванова
Телефон: (02) 439 73 63

ОТДЕЛ „Образование, култура, спорт, социални дейности и връзки с обществеността“ (ОКССДВО)
Началник на отдел: Анжела Лозанова
Телефон: (02) 439 73 45
[email protected]

ОТДЕЛ „Правнонормативно обслужване и човешки ресурси“ (ПНОЧР)
Началник на отдел: Люба Янчева

Телефон: (02) 439 73 43
[email protected]

Главен юрисконсулт:
Поля Пенчева
Телефон: (02) 439 73 42
[email protected]

ОТДЕЛ „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ (ИИБЕ)
Началник на отдел: инж. Евгения Стоянова
Телефон: (02) 439 73 27
[email protected]

Главен инженер:
инж. Станислав Зарков
Телефон: (02) 439 73 26
[email protected]

ОТДЕЛ „Контрол по строителството“ (КС)
Началник на отдел: инж. Христина Стоилова
Телефон: (02) 439 73 38
[email protected]

ОТДЕЛ „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ (УОСЖФ)
Началник отдел: Калин Григоров
Телефон: (02) 439 73 52
[email protected]

ОТДЕЛ „Регистрация и контрол на търговската дейност“ (РКТД)
Началник на отдел: Георги Терзиев

Телефон: (02) 439 73 47
[email protected]

ОТДЕЛ „Устройство на територията, кадастър и регулация“ (УТКР)
Началник на отдел: инж. Галина Кръстева

Тел: (02) 439 73 31
[email protected]

Контакти

гр. София, п. к. 1309
ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б
факс: 439 73 61
e-mail: [email protected]
URL: http://www.ilinden.bg/Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата