Карта
Бележник ()

Район "Източен" - гр. Пловдив

Общини
Местонахождение:  град Пловдив, кв. Каменица
Виж на картата

Кмет - Иван Стоянов
от 11,00ч. - до 12,00 ч.
Телефон: 032/601-090
iztochen_bg@abv.bg

Заместник кмет
Васко Василев
Телефон: 032/601-066
iztochen_zamkmet@abv.bg

Обща администрация

Дирекция "Финансово счетоводни и стопански дейности" / ФС и СД /
Директор -
Стефка Чолакова
Телефон: 032/601-080

Отдел "Финанси и стопански дейности" / Ф и СД /
Началник отдел -
Анета Найденова - Рашкова
Телефон: 032/601-070

Главен експерт "Образование и култура" / ОК /
Стефка Симеонова
Телефон: 032/601-082

Главен експерт "Стопански дейности" / СД /
Венета Маркова
Телефон: 032/601-099

Главен инспектор "Търговия и услуги" / Т и У /
Десислава Стойчева
Телефон: 032/601-099

Старши счетоводител
Кичка Добровска
Телефон: 032/601-094

Старши специалист "Касиер"
Катя Стефанова
Телефон: 032/601-088

Отдел "Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси" / АПО, К и ЧР /
Началник отдел -
Майя Бахчеванова
Телефон: 032/601-083

Главен експерт "Човешки ресурси" / ЧР /
Радка Димитрова
Телефон: 032/601-095

Главен експерт "Административно обслужване и документооборот" / АО и Д /
Милена Станкина
Телефон: 032/601-085

Главен специалист "Канцелария и контрол по решенията" / К и КР /
Маргрета Бъндева
Телефон: 032/601-060

Специализирана администрация

Дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство" /УТ, ИИ и Б /
Директор - арх. Даниела Пухалева
Телефон: 032/601-064; 032/602-743

Главен инженер -
инж. Мариела Стойнова
Телефон: 032/601-077

Главен експерт "Архитектура и градоустройство" / АГ /
арх. Мария Божанова
Телефон: 032/601-064

Главен инспектор "Строителен контрол" / СК /
инж. Николай Василев
Телефон: 032/601-081

Главен експерт "Инвестиционна политика" / ИП /
инж. Красимир Попов
Телефон: 032/601-097

Главен експерт "Електрификация" / ЕЛ /
инж. Елена Русева
Телефон: 032/601-077

Старши експерт "Кадастър и регулация" / К и Р /
инж. Дора Тончева
Телефон: 032/601-072

Главен специалист "Етажна собственост, кадастър и регулация" / ЕтС, К и Р /
Анна Пенчева
Телефон: 032/601-072

Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността" / ГРАО и УС /
Телефон: 032/601-084

Адрес: бул. "Шести Септември" № 274
Тел.: +359 32 601 060
Факс: +359 32 631 610

Приемно време: Всеки ден от 10 - 12 ч.
e-mail: iztochen_bg@abv.bg
URL: http://www.iztochen.com/


Секретар на МКБППМН
Телефон: 032/601-089Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата