Община Изгрев

Общини
Местонахождение:  град София, кв. Изток
Виж на картата

Кмет: инж. д-р Делян Георгиев
Телефон:(02) 970 10 32
[email protected]
Офис: 19
Приемен ден: от понеделник до петък - 08:30ч.-17:00ч.

Зам. кмет: Веселин Петков
Телефон:(02) 970 10 53
[email protected]
Офис: 17

Зам. Кмет: арх. Павлета Пеловска
Телефон:(02) 970 10 13
[email protected]
Офис:16

Секретар: Станислава Колева
Телефон:(02) 9701012
[email protected]
Офис: 20

Гл. Архитект: арх. Добромир Горанов
Телефон:(02) 9701019
[email protected]
Офис: 13

Началник отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”: Анна Танева
Телефон:02/9701023
Офис: 2

Финансов контрольор:
Веселка Ангелова
Телефон:02/9701058
Офис: 25

Началник отдел ”Финансово счетоводна дейност”: Валентин Георгиев
Телефон:02/9701057
Офис: 24

Юрисконсулт:
Петя Петкова
Телефон:02/9701037
Офис: 18

Юрисконсулт: Мадлен Иванова
Телефон: 02/9701069
Офис: 15

Началник отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси”: Георги Видров
Телефон:02/9701043
Офис: 21

Деловодство:
Телефон:02/9701048
Офис: 5

ЕСГРАОН, Гражданско състояние:
Телефон:02/9701025
Офис: 5

Главен експерт "Обществен ред и управление на организационно мобилизационна подготовка”: Илия Петров
Телефон:02/9701055
Офис: 26

Главен архитект:
арх. Добромир Горанов
Телефон:02/9701019
Офис: 13

Началник отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация”:
арх. Христина Райчева
Телефон:02/9701036
Офис: 12

Началник отдел “Образование, социални дейности, култура и спорт”

Весела Политова
Телефон:02/9701063
Офис: 28

Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:
Евелина Стоянова
Телефон:02/9701063
Офис: 28

Районен отдел "Местни данъци и такси" - "Изгрев"
Адрес: България, 1113, София, ул."А.П.Чехов" №16А
Телефон: 02/904 12 17; 02/904 12 19; 02/904 12 20
Факс: 02/9712896
БУЛСТАТ: BG0006963270550

Работно време: всеки ден от 8.30 до 17.00 часа
България, 1113, София, ул."Атанас Далчев" №12
Телефон: 070010113
Факс: 02/ 8710159
E-mail: [email protected]
URL: http://www.so-izgrev.bgРайон "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата