Карта
Бележник ()

Професионална гимназия

Училища
Местонахождение:  област Варна, гр. Девня

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Учебното заведение е създадено през 1966г. с цел да осъществи ремонта и поддръжката на машини и съоръжения в химическата промишленост на територията на община Девня – национален обект.

През септември 1978г. е открита нова учебна сграда. Създадена е кабинетна система с модерно обзавеждане, осигуряваща интелектуализиране на целия учебен процес, научен подход в дейността на всички образователни звена. Специализираните кабинети като: кабинет по ел.техническа теория, по ел.лаборатория, по технология на машиностроенето, техническа механика, както и кабинети по общообразователна подготовка – химия, физика и два напълно оборудвани кабинета по информатика допринасят за въвеждане на новите информационни технологии.

Учебната и производствена практика, като важна част от учебно-възпитателния процес, се извършва в модерно обзаведени работилници : две ел.работилници; стругарска; фрезова и шлосерска.

През изминалите десетилетия в училището са обучавани стотици стругаро - фрезисти, шлосеро – монтьори, електрозаварчици, електромонтьори, машинист оператори на енергийни съоръжения.

През 2002г. СПТУ по ремонт и поддръжка на машини и съоръжения в химическата промишленост се преименова в Професионална гимназия – гр.Девня с директор инж.Йовка Здравкова Бачовска. Обучават се 200 ученика дневна, самостоятелна и задочна форма по специалностите: “Организатор на производството”- ІІІ кв.степен , “Електрообзавеждане на производството” – ІІ кв.степен и “Оператор на металорежещи машини” – ІІ кв.степен и задочна паралелка / единствена в България / “Топлоенергетика” – ІІ кв.степен.

Училището разполага с общежитие.

За провеждане на производствения стаж училището сключва договори с водещото предприятие “Солвей соди” АД и с други на територията на общината.

Директор: инж. Йовка Здравкова Бачовска

Адрес: област Варна, 9160 гр. Девня, бул. "Съединение" № 122,
Телефон: 0519 98243, 0887 520858Професионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Алеково, ул. "Отец Паисий" №1; Тел. директор: 08622/321

Виж на картата

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002