Карта
Бележник ()

Професионална гимназия по електротехника и електроника

Училища
Местонахождение:  град Пловдив, Център
Виж на картата

Вид училище: професионално,
                       професионална гимназия

Смени на обучение:
Обучението е двусменно

Прием:

Прием след 7-ми клас

Специалности:

 • “Ел.обзавеждане на производството” - с английски език
 • “Микропроцесорна техника” - с френски език
 • “Компютърна техника и технологии” - с английски език
 • “Автоматизация на непрекъснатите производства” - с немски език

Прием с ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА и БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, съгласно чл. 17 от Наредба 11

Прием след 8-ми клас/Основно образование/

 • Специалност: “Ел.обзавеждане на производството” - без изпит
 • “Промишлена електроника” - прием - ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
 • “Компютърна техника и технологии” - прием - ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

Допълнителна информация:

Теоретична и практическа подготовка:
Наред с общообразователните дисциплини задължителни за средното образование, в настоящата специалност се изучават и следните технически дисциплини:

 • Уплътнителни телефонни системи
 • Преносни системи
 • Комуникационни системи и терминали
 • Строителство и експлоатация на съоб-щителни системи
 • Икономика на промишлеността
 • ТТ и предаване на данни


Завършилите тази специалност придобиват задълбочени теоретични познания и практически умения, даващи възможност за успешна професионална реализация или за продължаване на образованието във всички висши учебни заведения в страната. Техникумът по електротехника и електроника разполага с отлична лабораторна и производствена база, даваща възможност за постигане на високи резултати в обучението. За изявени-те курсисти има възможност за производствена практика от ЕС. Преподавателския и помощен персонал са с богат опит и познания ,което е гаранция за успешни резултати.

Акредитация на обучението

Диплом за завършено средно образование
Монтьор по специалността (курс на обучение до 12 клас)
Техник по специалността (курс на обучение до 13 клас)

Област на реализация

В системата на БТК
Фирми – мобилни оператори
Проектанска дейност
Строителство на преносни системи
Експлоатация на информационни системи

Директор: инж. Венелин Паунов

Транспортни връзки:
Автобуси № 6, 24, 66

Адрес: гр. Пловдив, 4000 ул. "Пещерско Шосе" No26
Телефон: 032/ 643 668, 032/ 643 675
Факс: 032/ 643-668
e-mail: pgee_plovdiv@yahoo.com
URL: http://www.pgeeplov.hit.bg/Професионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Плевен" 1; Тел. директор: 086/811 430

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата