Карта
Бележник ()

Община Шумен

Общини
Местонахождение:  град Шумен, Център
Виж на картата

Кмет: ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
Телефон:054/800 810
E-mail: mayor@shumen.bg

Зам. кмет по стопански въпроси и икономическо развитие: Росица Иванова Антонова
Телефон: 054/800 700
E-mail: r.antonova@shumen.bg
Зам. кмет по социални дейности и здравеопазване: Светлана Маркова Иванова
Телефон: 054/800 860
E-mail: s.markova@shumen.bg
Зам. кмет по бюджет и финанси: Татяна Димитрова Костова
Телефон: 054/800 840
E-mail: t.kostova@shumen.bg
Зам. кмет по устройство на териториите, строителство и екология: Боян Костадинов Тодоров
Телефон:054/800 630
E-mail: b.todorov@shumen.bg
Зам. кмет по култура, просвета и образование: Найден Стоянов Косев
Телефон: 054/800 830
E-mail: n.kosev@shumen.bg
Секретар: Диян Кирилов Димитров
Телефон: 054/800 890
E-mail: secretar@shumen.bg
Главен архитект
Иван Капралов
Телефон: 054/830 509
E-mail: i.kapralov@shumen.bg

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКОЛОГИЯ"
Директор: Валентина Йорданова
Телефон: 054/857 758
E-mail: v.yordanova@shumen.bg

 • Отдел "Териториоално-селищно устройство, административно-техническото обслужване на населенито, контрол по строителството и регистрация на строежите"
 • Отдел "Инвестиции, инвестестиционен контрол, строителство и екология"

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ"

 • Отдел "Управление на общинската собственост"
 • Отдел "Икономическо развитие и стопански дейности"
 • Отдел "Европейски фондове и програми"

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"
Директор: Петранка Петрова
Телефон: 054/857 616
E-mail: p.petrova@shumen.bg

ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ПРОСВЕТА И ОБРАЗОВАНИЕ"
Телефон: 054/857 723

 • Отдел "Култура и реклама"
 • Отдел "Образование, наука и младежки дейности"

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Директор: Мариана Паскова
Телефон: 054/857 747
E-mail: m.paskova@shumen.bg

 • Отдел "Единно бюджетно счетоводство"
 • Отдел "Бюджет и човешки ресурси"
 • Отдел "Местни данъци и такса битови отпадъци"

ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
Директор: Катя Иванова
Телефон: 054/857 649
E-mail: k.ivanova@shumen.bg

 • Отдел Гражданска регистрация и състояние "
 • Отдел "Стопанисване на материално-техническата база"
 • Отдел "Информационно обслужване и технологии"
 • Отдел "Правно-нормативно обслужване,връзки с обществеността и отбранително-мобилизационна подготовка"

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКТОРАТ"
Директор: Свилена Иванова
Телефон: 054/857 750
E-mail: s.ivanova@shumen.bg

Информация за местни данъци и такса битови отпадъци
Телефон за справки: 054/ 857 631
Aдрес: гр. Шумен 9700, бул. "Славянски" 17
Телефон: 054/857 640 054/800 810
URL: http://www.shumen.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кмет на кметство- с.Ивански
Жечко Йорданов Жеков
Телефон: 05317/ 20 21
E-mail: ivanski@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Царев брод
Стефан Борисов Живков
Телефон: 05315/ 21 13
E-mail: c.brod@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Друмево
Ренгинар Потур
Телефон: 05319/ 20 89
E-mail: drumevo@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Дибич
Христо Николаев Йорданов
Телефон: 05312/ 21 30
E-mail: dibich@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Мадара
Кирил Филчев Кирилов
Телефон: 05313/ 20 56
E-mail: madara@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Градище
Идриз Исмаилов Халидов
Телефон: 05311/ 52 16
E-mail: gradishte@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Салманово
Йордан Георгиев Киров
Телефон: 05316/ 22 15
E-mail: salmanovo@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Коньовец
Гьокхан Илхан Реджеб
Телефон: 05315/ 20 44
E-mail: konyovec@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Вехтово
Перихан Ахмедова Хюлмиева
Телефон: 05317/ 21 92
E-mail: vehtovo@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Новосел
Фахри Хюсеинов Хюсеинов
Телефон: 05318/ 82 30
E-mail: novosel@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Ил. Блъсков
Васил Вълчанов Василев
Телефон: 05312/ 20 60
E-mail: i.blaskovo@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Мараш
Дарина Апостолова Дженова
Телефон: 054/ 828 051
E-mail: marash@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Черенча
Хасан Мехмедов Хасанов
Телефон: 05318/ 83 45
E-mail: cherencha@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Средня
Ханифе Хасан
Телефон: 05318/ 83 09
E-mail: srednq@shumen.bg
Кмет на кметство- с.Струйно
Силвия Костова
Телефон: 05311/ 53 37
E-mail: struino@shumen.bg
Кметски наместник- с.Велино
Димитър Димитров
Телефон: 05344/ 22 30
E-mail: velino@shumen.bg
Кметски наместник- с.Р. Димитриево
Мариян Кънчев Денчев
Телефон: 05310/ 23 13
E-mail: r.dimitrievo@shumen.bg
Кметски наместник- с.П. Волов
Димитър Ботев Ботев
Телефон: 05314/ 22 35
E-mail: p.volov@shumen.bg
Кметски наместник- с.Лозево
Милко Иванов Цанев
Телефон: 05314/ 24 23
E-mail: lozevo@shumen.bg
Кметски наместник- с.Ветрище
Фетия Шукри
Телефон: 05310/ 22 62
E-mail: vetrishte@shumen.bg
Кметски наместник- с.Овчарово
Светлана Иванова Маркова
Телефон: 05319/ 21 12
E-mail: ovcharovo@shumen.bg
Кметски наместник- с.Костена река
Телефон: 05319/ 21 21
E-mail: k.reka@shumen.bg
Кметски наместник - с.В. Друмев
Юлиян Андреев
Телефон: 05312/ 21 60
E-mail: v.drumev@shumen.bg
Кметски наместник- с.Белокопитово
Алекси Димитров Чолаков
Телефон: 05314/ 22 15
E-mail: belokopitovo@shumen.bg
Кметски наместник - с.Кладенец
Фатме Хасан Сюлейман
Телефон: 05319/ 21 82
E-mail: kladenec@shumen.bgРайон "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата