Карта
Бележник ()

Община Стара Загора

Общини
Местонахождение:  град Стара Загора, Център
Виж на картата

Кмет
Живко Веселинов Тодоров
Телефон (042) 614 652, 918 652,
600 105
Факс (042) 601 103
Електронна поща: mayor@starazagora.bg

Заместник-кмет Транспорт, обществен ред, екология и чистота
Йордан Петров Николов
Стая 207
Телефон (042) 614 655, 918 655, 600 272
Факс (042) 601 443
Електронна поща yo.nikolov@starazagora.bg

Заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции
Янчо Димитров Калоянов
Стая 207
Телефон (042) 614 656, 918 656, 600 416
Факс (042) 601 443
Електронна поща y.d.kaloynov@starazagora.bg

Заместник-кмет Хуманитарни дейности
Иванка Владимирова Сотирова
Стая 709
Телефон (042) 614 869, 918 869, 600 096
Електронна поща i.v.sotirova@starazagora.bg

Заместник-кмет Общинска собственост, стопанска политика, спорт и туризъм
Красимира Колева Чахова
Стая 610
Телефон (042) 614 670, 918 670
Електронна поща k.chahova@starazagora.bg

Секретар на община Стара Загора
Делян Нейков Иванов
Стая 211
Телефон (042) 614 630, 918 630, 600 767
Електронна поща d.ivanov@starazagora.bg

Празник на общината: 5 октомври
Площ: 1019 кв.км
Население: 165 821 души
Надм. височина: 196 м
Пощ. код: 6000
Тел. код: 042

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Гражданско състояние”
Телефон 042/614 807; 600 826
Email: dgrao@city.starazagora.net

Дирекция „Финансово-стопански дейности и бюджет”
Цанка Иванова Ганева - Директор
Община Стара Загора, стая 408
Телефон (042) 614 638, 918 638, 600 906
Факс (042) 603 327
Електронна поща c.ganeva@starazagora.bg

Веселина Добринова Димитрова - Специалист
Община Стара Загора, стая 407
Телефон (042) 614 637, 918 637, 600 906
Електронна поща v.dimitrova@starazagora.bg

 • Отдел „Кабинет на кмета”
 • Отдел „Правни дейности”
 • Отдел „Административно информационно и електронно обслужване”
 • Отдел „Човешки ресурси”
 • Отдел „Административно-стопански дейности”


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Строителство и инвестиции”
Веска Димова Узунова - Кирова - Директор
Община Стара Загора, стая 511
Телефон (042) 614 841, 918 841, 601 644

Дирекция „Общинска собственост”
Марияна Георгиева Николова - Директор
Община Стара Загора, стая 620
Телефон (042) 614 680, 918 680, 601 642

Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция”
Георги Дончев Симеонов - Директор
Община Стара Загора, стая 312
Телефон (042) 614 822, 918 822

 • Отдел „Архитектура и градоустройство”
 • Отдел „Контрол по ЗУТ и регистрация на строежи”
 • Отдел „Опазване на обществения ред и чистота”
 • Отдел „Организация и контрол на транспорта”
 • Отдел „Здравеопазване и социални дейности”
 • Отдел „Образование, младежки дейности и спорт”
 • Отдел „Култура и вероизповедания”
 • Отдел „Земеделие, гори и екология”

Отдел Местни данъци и такси
Иван Стефанов Иванов - Началник отдел
Община Стара Загора, стая 406
Телефон (042) 614 636, 918 636

Контакти:
Адрес: гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107
Телефон: +359 42 600 105; +359 42 601 103
E-mail: sz@city.starazagora.net
URL: http://city.starazagora.net/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кметове на кметства

село Бенковски
Кметски наместник - Янка Стойчева Тонева
Адрес - п.к. 6056 с.Бенковски
Телефон - (041179) 332

село Борово
Кметски наместник - Янка Митева Дончева
Адрес - п.к. 6070 с.Борово
Телефон - (041149) 261

село Воденичарово
Кметски наместник - Мария Колева Петрова
Адрес - п.к. 6080 с.Воденичарово
Телефон - (04125) 272

село Елхово
Кметски наместник - Яна Драгиева Господинова - Петрова
Адрес - п.к. 6066 с.Елхово
Телефон - (041119) 260
Интернет страница

село Казанка
Кметски наместник - Елка Момчилова Михайлова
Адрес - п.к. 6063 с.Казанка
Телефон - (041117) 260

село Лозен
Кметски наместник - Румяна Димова Русенова
Адрес - п.к. 6062 с.Лозен
Телефон - (041114) 260

село Люляк
Кметски наместник - Иван Петков Ковачев
Адрес - п.к. 6051 с. Люляк
Телефон - (04121) 2260

село Лясково
Кметски наместник - Георги Симеонов Бакалов
Адрес - п.к. 6045 с.Лясково
Телефон - (041275) 260

село Ново село
Кметски наместник - Михал Атанасов Михалев
Адрес - п.к. 6062 с. Ново село
Телефон - (041112) 2260, 2264

село Остра могила

Кметски наместник - Васил Тодоров Апостолов
Адрес - п.к. 6063 с.Остра могила
Телефон - (041118) 260

село Пряпорец

Кметски наместник - Димитър Петков Пеев
Адрес - п.к. 6062 с.Пряпорец
Телефон - (041113) 260

село Пъстрово
Кметски наместник - Тончо Димов Георгиев
Адрес - п.к. 6233 с.Пъстрово
Телефон - (041116) 220

село Руманя

Кметски наместник - Богдана Колева Георгиева-Стоянова
Адрес - п.к. 6057 с.Руманя
Телефон - (041173) 230

село Сладък кладенец

Кметски наместник - Пенка Тодорова Михайлова
Адрес - п.к. 6065 с.Сладък кладенец
Телефон - (041116) 260Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата