Карта
Бележник ()

Община Роман

Общини
Местонахождение:  област Враца, гр. Роман

Кмет: Валери Георгиев Ролански
Телефон: 09123/2064, 0886 979 917

Зам. кмет "Общински социални услуги и Постановление на Министерски Съвет 66": Вълчо Маринов
Телефон: 09123/2064 вътр. 344, 0888 585 631
Зам. кмет "Чистота, комунално-битови услуги и Национална програма временна заетост": Стефан Петков
Телефон: 09123/2064 вътр. 544, 0886 661 034
Секретар: Севдалина Джамбазка
Телефон: 09123/2064 вътр. 333, 0884 330 550

Площ: 301,524 кв.км
Жители: 7 877

ДИРЕКЦИИ

Дирекция "Обща администрация"

  • Отдел "Административно-правно, информационно и техническо обслужване"
  • Отдел "Финансово-счетоводни дейности и управление на собствеността"


Дирекция “Специализирана администрация”

  • Отдел "Устройство на територията архитектура и благоустройство"
  • Отдел "Общинска собственост"
  • Отдел Месни данъци и такси" - Главен експерт: Цветелина Маринова

Общински съвет:
гр. Роман
бул. „Христо Ботев“ № 132-136
етаж 3, стая 310
тел.: 09123/20-62
e-mail: os@roman.bg

Общинска администрация:
гр. Роман
бул. „Христо Ботев“ № 132-136
тел.: 09123/20-64
факс: 09123/23-49
http://roman.bg/

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Кмет на с. Камено поле: Цветелина Ботева
Телефон: 09126/262, 0884 330 549
Кмет на с. Кунино: Ивайло Георгиев
Телефон: 091202/223, 0885 099 853
Кмет на с. Синьо бърдо: Цветан Василев
Телефон: 09129/209, 0885 099 851
Кмет на с. Струпец: Костадин Генов
Телефон: 2315, 0885 099 854
Кмет на с. Радовене: Петя Вутова
Телефон: 09123/2457, 0885 099 850
Кмет на с. Хубавене: Вергиния Иванова
Телефон: 09123/3869, 0886 046 120
Кмет на с. Долна Бешовица: Лиляна Въткова
Телефон: 09123/2056, 0885 249 599
Кмет на с. Курново: Васил Цветков Петков
Телефон: 09129/340, 0885 099 852
Кметски наместник с. Стояновци: Капка Йотова
Телефон: 09123/2513, 0885 099 855
Кметски наместник на с. Караш: Радка Герганова
Телефон: 09123/3849, 0886 829 979
Кметски наместник на с. Среден рът: Иван Данов
Телефон: 09123/4150, 0886 046 229
Кметски наместник с. Марково равнищеРайон "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата