Карта
Бележник ()

Община Провадия

Общини
Местонахождение:  област Варна, гр. Провадия

Прова̀дия е град в Североизточна България, област Варна. Селище с над 15-вековна история. Археологическата датировка отнася най-старите следи от човешка дейност в землището на града към V в. пр. Хр.

Смята се, че градът е основан като крепост и форпост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. Византийците го наричат Проват (проход или теснина). Към края на ХІ в. българите налагат името Овеч, вероятно заради добре развитото овцевъдство в този край.

През 1388 г. след продължителна обсада Овеч е превзет от турците. Завоевателите го наричат Провадия, а също така и Таш Хисар.

Освобождението на България от османско иго заварва Провадия с около 3500 жители. За кратък период от време Провадия е окръжен център в Княжество България. В резултат на административна реформа от 1881 г. става околийски град.

Кмет: Жоро Иванов Илчев (Мандат 2019-2023)
е-mail: j_ilchev@provadia.bg
Телефон: 0518/ 4 27 02
Моб. телефон: 0898828284
Стая: 202

Зам.-кмет: Диан Парушев
е-mail: d.parushev@provadia.bg
Телефон: (0518)47823
Моб. телефон: 0890455560
Стая: 205

Зам.-кмет: Стефка Христова
е-mail: s_hristova@provadia.bg
Телефон: (0518) 4 27 02
Моб. телефон: 0893690996
Стая: 207

Зам.-кмет: МИЛЕНА ПОЛИЗАНОВА
e-mail: m_polizanova@provadia.bg
Моб. телефон: 0888484060
Стая: 116

Секретар: Бисер Денев
e-mail: b_denev@provadia.bg
тел: (0518)42702
Моб. телефон: 0886225509
Стая: 208

Празник на общината: 11 ноември
Площ: 573,6 кв. км
Население: 22 934 души
Надм. височина: 56 м
Пощ. код: 9200
Тел. код: 0518

Дирекция „Обща администрация” (ОА).

Отдел „Административно правно и информационно обслужване"

- Дейност „Общинска администрация"
- Дейност „Обредни дейности"
- Дейност „Вътрешна сигурност"
Отдел „Финанси и бюджет"

Дирекция „Специализирана администрация” (СА).

Отдел „Устройства на територията, екология и общинска собственост"
- Дейност „Озеленяване"
- Дейност „Пазари"
- Дейност „Опазване на околната среда
- Дейност „Осветление на улици и площади"
- Дейност „Програми за временна заетост"
Отдел „Местни данъци и такси”
Отдел „Хуманитарни дейности и програми за развитие"
- Дейност Култура
- Дейност Образование
- Дейност „Клуб на пенсионера"
- Дейност „Радио телевизионна дейност"
- Дейност „Спортни бази и спорт за всички"
- Дейност „Домашен социален патронаж"
- Дейност „Полудневни детски градини"
Отдел „Местни данъци и такси” (МДТ)

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

село Блъсково, ПК 9240
Кмет - Антон Бисеров Златев, тел. 0882260223
село Бозвелийско, ПК 9273
Кмет – Живко Николов Панев, тел. 0882260224
село Бързица, ПК 9274
Кмет – Галя Иванова Тодорова, тел. 0882260206
село Венчан, ПК 9219
Кмет – Димитър Стоянов Димитров, тел. 0882260216
село Градинарово, ПК 9243
Кмет – Симеон Андреев Андреев, тел. 0882260225
село Добрина, ПК 9216
Кмет – Димитричка Тошкова Дичева, тел. 0882260215
село Житница, ПК 9278
Кмет – Марин Христов Демирев, тел. 0882260210
село Златина, ПК 9218
Кмет – Иван Йорданов Иванов, тел. 0882260207
село Кривня, ПК 9217
Кмет – Дора Радева Кирякова, тел. 0882260208
село Комарево, ПК 9269
Кмет – Димо Калушев Тодоров, тел. 0882260211
село Манастир, ПК 9224
Кмет – Стоян Проданов Георгиев, тел. 0882260212
село Овчага, ПК 9233
Кмет – Татяна Димитрова Вълчева, тел. 0882260205
село Петров дол, ПК 9225
Кмет – Добромир Добрев Пенчев, тел. 0882260218
село Равна, ПК 9235
Кмет – Борислав Николаев Бойчев, тел. 0882260253
село Снежина, ПК 9244
Кмет – Ахмед Ахмед Идриз, тел. 0882260214
село Славейково, ПК 9247
Кмет – Михаил Георгиев Терзиев, тел. 0882260213
село Тутраканци, ПК 9275
Кмет – Росен Иванов Горанов, тел. 0882260204
село Черковна, ПК 9232
Кмет – Румяна Светославова Николова, тел. 0882260219
село Черноок, ПК 9259
Кмет – Анифе Зийнел Ахмед, тел. 0882260209
село Храброво, ПК 9242
Кмет – Александра Нанева Симеонова, тел. 0882260217
село Китен, ПК 9241
Кметски наместник – Милена Вескова Братанова, тел. 088226020
село Неново, ПК 9234
Кметски наместник – Блага Методиева Христова, тел. 0882260251
село Староселец, ПК 9226
Кметски наместник – Виолетка Христова Христова, тел. 0882260256
село Чайка, ПК 9277
Кметски наместник – Стефка Неделчева Гинчева, тел. 0882260257

КОНТАКТИ:
Адрес: гр. Провадия, п.к. 9200, ул. "Дунав" №39
Телефон: + 359 518 4 27 02
e_mail: delo@provadia.bg
сайт: www.provadia.bg

ИЗТОЧНИЦИ:
Информация и снимки: сайт на Община Провадия и УикипедияРайон "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата