Карта
Бележник ()

Община Оряхово

Общини
Местонахождение:  област Враца, гр. Оряхово

Росен Жеков Добрев
Кмет на община Оряхово
Телефона: 09171/4702 09171/3371

Христина Цонева Иванова
Секретар на община Оряхово
Телефона: 09171/4705 09171/3371
Ивайло Йорданчев Иванов
Зам.кмет на община Оряхово
Телефона: 09171/4738 09171/3371

Анатоли Константинов Кирилов
Директор на дирекция"Финансово счетоводни дейности и данъци"
Телефона: 09171/47-28
Добромир Георгиев Дончев
Гл. специалист "Бюджет и планиране"
Телефона: 09171/47-28

Васфие Нуриева Махмудова
Гл. специалист ЕСГРАОН
Телефона: 09171/47-11
Десислава Любозарова Оведенска
Ст. специалист "Деловодство"
Телефона: 09171/47-14
Малинка Иванова Кирилова
Гл. специалист АО
Телефона: 09171/47-15

Площ: 326,549 кв. км
Жители: 13 276

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Сектор „Счетоводство”
  • Сектор „Бюджет и планиране”
  • Сектор „Обслужване на граждани”
  • Сектор „Хигиена, поддръжка и озеленяване”


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Звено „Вътрешен одит”
  • Сектор „Устройство на територията и екология”
  • Сектор „Общинска собственост и икономически дейности”
  • Сектор „Инвестиции”
  • Сектор „Образование, култура, спорт и туризъм”


Местни данъци и такси
Началник сектор: Мануела Драгова Кръстева
Телефон: 09171/2131 вътр. 114

Илен Филипов Комаревски
Дежурен община
Телефон: 09171/22-29
Йордан Пламенов Петров
Телефон: 09171/22-29
Серьожа Георгиев Гроздев
Дежурен община
Телефон: 09171/22-29
Васил Блажев Русолов
Дежурен община
Телефон: 09171/22-29

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20
Телефона: +359 9171/3371
Факс: +359 9171/2131,20-08,3010
E- mail: mail@oriahovo.bg
URL: http://www.oriahovo.bg/

Кметства:

Николай Венелинов Николов
Кметски наместник на с.Галово
Телефон: 09173/2282

Елена Максимова Кирилова
Кмет на с. Горни Вадин
Телефон: 09174/615

Иван Русинов Спасов
Кметски наместник на с. Долни Вадин
0Телефон: 9174/26-60

Светла Костова Кармазанска
Кмет с. Лесковец
Телефон: 09176/235

Галилей Маринов Гръблев
Кмет с. Остров
Телефон: 09175/241

Росица Борисова Койнова
Кмет с. Селановци
Телефон: 09172/23-12Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата