Община Никола Козлево

Общини
Местонахождение:  област Шумен, с. Никола Козлево

Кмет: Ешреф Вели Реджеб
Телефон: 05328 20 02
Факс: 05328 20 20
E-mail: obankozlevo@mail.bg

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛ: 05328/ 20-67, 0886635015
e - mail: ocui_nkozlevo@abv.bg
За връзка с ГРАО
тел: 05328/2138, 0886631107
e-mail: grao@nikolakozlevo.bg

Площ на община: 265 km2
Население: 8927
Брой села: 11
Телефонен код: 05328

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансово стопански дейности и управление на собствеността"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройство на територията, гражданска регистрация, административно правно обслужване и специализирани дейности"

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
ОБЛАСТ ШУМЕН
СЕЛО НИКОЛА КОЗЛЕВО
ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5
ТЕЛ.: 05328/20-02
ФАКС: 05328/20-20
e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg
URL: http://nikolakozlevo.bg/

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

За връзка с кметовете на селата в Община Никола Козлево

с. Вълнари - e-mail: valnari@nikolakozlevo.bg, тел: 05328/2012
с. Ружица - e-mail: rujica@nikolakozlevo.bg, тел: 05324/2315
с. Цани Гинчево - e-mai: caniginchevo@nikolakozlevo.bg, тел: 05328/2800
с. Пет могили - e-mail: petmogili@nikoalakozlevo.bg, тел: 05320/2015
с. Векилски - e-mail: vekilski@nikolakozlevo.bg, тел: 05320/2126
с. Каравелово - e-mail: karavelovo@nikolakozlevo.bg, тел: 05320/2135
с. Красен дол - e-mail: krasendol@nikolakozlevo.bg, тел: 05320/2606
с. Хърсово - e-mail: harsovo@nikolakozlevo.bg, тел: 05324/2215
с. Църквица - e-mail: carkvica@nikolakozlevo.bg, тел: 053223/373
с. Крива река - e-mail: krivareka@nikolakozlevo.bg, тел: 053223/375Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата