Карта
Бележник ()

Община Мизия

Общини
Местонахождение:  област Враца, гр. Мизия

Кмет: Валя Теодосиева Берчева
Телефон: 09161/20-12
Факс: 09161/21-38

Заместник-кмет
Цветанка Георгиева Влъчкова
Телефон: 09161/23-15

Секретар
Десислава Цветанова Лехчевска
Телефон: 09161/23-15
Факс: 09161/21-38

Главен архитект
Атанас Йорданов
Телефон: 09161/23-15 вътр.110

Общинска администрация
гр.Мизия 09161/23-15 09161/20-12; 09161/21-38

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансово-стопански дейности и бюджет"
Директор: Елза Антонова Тодорова
Телефон: 09161/2315 вътр. 106

Звена:

 • "Счетоводство"
 • "Бюджет и финанси"
 • "Местни данъци и такси"
 • "Стопански дейности"


Дирекция "Административно-правно и иформационно обслужване"

Звена:

 • "Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни"
 • "Канцелария на кмета"
 • "Връзки с обществеността"
 • "Човешки ресурси"
 • "Гражданска регистрация и административно обслужване"
 • "Отбранително-мобилизационна подготовка"
 • Център за информационни услуги на населението"


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройство на територията и икономически дейности"
Директор: Филка Проданова Лазарова
Телефон: 09161/2315 вътр. 115

Звена:

 • "Териториално-селищно устройство"
 • "Общинска собственост"
 • "Екология"
 • "Земеделие, транспорт и търговия"
 • "Европейски програми и проекти"
 • "Здравеопазване и социални дейности"
 • "Образование и култура"

Адрес: гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27
Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15
E- mail: obsh.mz@abv.bg
URL: www.miziabg.com

Населени места в община Мизия:

ВОЙВОДОВО
ул. "Георги Димитров"
кмет 09164/2241
КРУШОВИЦА
ул. "Люлин" 16а,
кмет 09164/2235
ст.спец.бюджет 09164/2237
ЛИПНИЦА
ул. "Георги Димитров" 15
кмет 09167/2222
ст.спец. бюджет 09167/2322
САРАЕВО
ул. "Христо Ботев" 35
кметски наместник 09161/2327
СОФРОНИЕВО
ул. "Георги Димитров" 6
кмет 09165/2021
гл. спец. кметство 09165/2122
ст.спец. бюджет 09165/2314Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата