Карта
Бележник ()

Община Мездра

Общини
Местонахождение:  област Враца, гр. Мездра

Кмет: Иван Аспарухов Цанов
mezdra@mail.bg

инж. Генади Събков
ЗАМЕСТНИК КМЕТ ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
Телефон за връзка: 0910 93078
e-mail: mezdra@mail.bg

инж. Георги Валентинов
ЗАМЕСТНИК КМЕТ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА
Телефон за връзка: 0910 92632
e-mail: mezdra@mail.bg

инж. Николинка Владимирова Кътовска
ЗАМЕСТНИК КМЕТ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ
Телефон за връзка: 0910 9 26 77
e-mail: mezdra@mail.bg

Нина Димитрова Данколова
Секретар на община Мездра
Телефон за връзка: 0910 92521
e-mail: mezdra@mail.bg

Площ: 519,112 кв.км
Жители: 23 594

ДИРЕКЦИИ

Дирекция "Обща администрация"
Звена:

 • "Канцелария"
 • "Информационно обслужване"
 • "Гражданска регистрация и административно обслужване"
 • "Център за услуги и информация на гражданите"
 • "ОМП"


Дирекция "Бюджет и общински приходи"
Звена:

 • "Бюджет"
 • "Местни данъци и такси"


Дирекция "Икономическо развитие и хуманитарни дейности"
Звена:

 • "Икономическо развитие"
 • "Хуманитарни дейности"Дирекция "Управление на проекти, инвестиции и териториално устройство"
Звена:

 • "Архитектура, благоустройство. Оперативни програми и проекти"
 • "Инфраструктура, инвестиционен и строителен контрол"
 • "Устройство на територията, ГПФ"
 • "Общинска собственост"
 • "МКБППН"

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА
Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,
е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

Адрес: 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27
Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523
E-mail: mezdra@mail.bg
URL: http://www.mezdra.bg

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Кмет на с. Боденец: Емил Иванчев
E-mail: bodenec@mail.bg
Кмет на с. Брусен: Костадин Христов
E-mail: brusen@mail.bg
Кмет на с. Върбешница: Юри Николов
E-mail: vyrbeshnitsa@mail.bg
Кмет на с. Горна Кремена: Георги Нончев
E-mail: gkremena@mail.bg
Кмет на с. Донла Кремена: Румен Серафимов
E-mail: dkremena@mail.bg
Кмет на с. Дърманци: Нели Стоянова
E-mail: dyrmantsi@mail.bg
Кмет на с. Зверино: Найден Христов
E-mail: zverino@mail.bg
Кмет на с. Елисейна: Румен Илков
E-mail: eliseina@mail.bg
Кмет на с. Игнатица: Вихър Ганчев
E-mail: ignatitsa@mail.bg
Кмет на с. Крапец: Ангел Горанов
E-mail: krapets@mail.bg
Кмет на с. Лик: Йото Пешовски
E-mail: s_lik@mail.bg
Кмет на с. Лютиброд: Иван Коцев
E-mail: liutibrod@mail.bg
Кмет на с. Лютидол: Никола Джорошки
E-mail: liutidol@mail.bg
Кмет на с. Моравица: Коно Жилковски
E-mail: moravitsa@mail.bg
Кмет на с. Оселна: Богомил Йорданов
E-mail: oselna@mail.bg
Кмет на с. Ребърково: Филип Димитров
E-mail: rebyrkovo@mail.bg
Кмет на с. Руска Бяла: Цветомир Цветков
E-mail: ruskabiala@mail.bg
Кмет на с. Типченица: Божидар Големанов
E-mail: tipchenitsa@mail.bg
Кмет на с. Царевец: Милчо Данков
E-mail: tsarevets@mail.bg
с. Злидол
E-mail: szlidol@mail.bg
с. Кален
E-mail: skalen@mail.bg
с. Ослен Криводол
E-mail: oslenkrivodol@mail.bg
с. Цаконица
E-mail: tsakonitsa@mail.bg
с. Горна Бешовица
E-mail: gbeshovitsa@mail.bg
с. Крета
E-mail: kreta@mail.bg
с. Очиндол:
E-mail: ochindol@mail.bg
с. Старо село
E-mail: staroselo@mail.bgРайон "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата