Карта
Бележник ()

Община Кюстендил

Общини
Местонахождение:  град Кюстендил, Център
Виж на картата

Кмет
Петър Георгиев Паунов
Телефон: 078/ 551 005
Е-mail: P.Paunov@kustendil.bg

Секретар
Светослав Димитров Василев
Телефон: 078/ 550 025
e-mail: s.vasilev@kustendil.bg

Заместник-кмет
Надя Василева Каратова
Телефон: 078/ 551 008
e-mail: N.Karatova@kustenidl.bg

Заместник-кмет
Росица Добрева Плачкова
e-mail: R.Plachkova@kustendil.bg

Заместник-кмет
Виктор Томов Янев
Телефон: 078/ 550 025
Е-mail: V.Yanev@kustendil.bg

Празник на общината: 21 март
Площ: 959 кв. км
Население: 70 010 души
Надм. височина: 513 м
Пощ. код: 2500
Тел. код: 078

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Канцелария и управление на собствеността"
Директор: вътр. 219
Е-mail: chancery@kustendil.bg

 • Отдел "Управление на собствеността"
 • Отдел "Информационно обслужване и технологии"


Дирекция "Финансово-стопански дейности и бщджет"
Директор: 078 / 551 012 вътр. 246
Е-mail: finansi@kustendil.bg

 • Отдел "Административно обслужване и ЕСГРАОН"


Дирекция "Правни дейности"
Директор: вътр. 234
Е-mail: pravo@kustendil.bg

 • Отдел "Обществени поръчки"
 • Отдел "Човешки ресурси"
 • Сектор "Протокол и връзки с обществеността"

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И КАДАСТЪР
Главен архитект: вътр. 233

 • Отдел "Устройствено планиране"
 • Отдел "Геодезия и картография"


Дирекция "Инженерна инфраструктура, благоустройство и контрол на строителството"
Директор: 078 / 551 166 вътр. 213

 • Отдел "Строителство и благоустройство"
 • Отдел "Контрол по строителството"
 • Отдел "Образование и наука"
 • Отдел "Култура и духовно развитие"
 • Отдел "Младежки дейности и спорт"

Дирекция "Хуманитарни дейности"

 • Отдел "Образование и наука"
 • Отдел "Култура и духовно развитие"
 • Отдел "Младежки дейности и спорт"

Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Директор: 078 / 551 166 вътр. 248
Е-mail: zhilishta@kustendil.bg

 • Отдел "Здравеопазване и социални дейности"
 • Отдел "Жилищна политика"

Местни данъци и такси
Отдел "Местни приходи"
ул."Христо Смирненски"1
e-mail: mp@kustendil.bg
тел. 078 / 55 20 42
Началник отдел
Телефон: 551 024

Адрес: п.к. 2500 гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
Телефон: 078/ 55 11 66, 55 10 05
Факс: 078/ 55 10 04
Е-mail: оbshtina@kustendil.bg
URL: http://kustendil.bg/

КМЕТВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Багренци
Иван Георгиев Христов
0882 88 50 34

Берсин
Емил Георгиев Емилов
0882 88 54 48

Богослов
Румен Тончев Веселинов
0882 88 51 03

Гирчевци
Александър Стефанов Йорданов
0882 88 50 54

Горна Гращица
Румен Богомилов Чучков
0882 88 50 38

Грамаждано
Светлана Венциславова Борисова
0882 88 50 94

Граница
Лъчезар Георгиев Гергов
0882 88 50 31

Гърляно
Венелин Кръстев Енчев
0882 99 50 04

Гюешево
Татяна Симеонова Георгиева
0882 88 50 39

Дворище
Руска Георгиева Кръстева
0882 88 50 76

Долна Гращица
Екатерина Георгиева Николова
0882 36 67 76

Драговищица
Софка Богданова Плачкова
0884 88 51 68

Жабокрът
Десислава Йорданова Стоянова
0882 88 50 67

Жиленци
Камен Василев Златков
0882 88 50 64

Коняво
Даниела Любенова Божилова
0882 88 50 46

Копиловци
Людмила Георгиева Пухова
0882 88 50 19

Лозно
Пламен Иванов Матуски
0882 88 50 29

Вратца
Валентин Боянов Точев
0882 88 50 27

Николичевци
Спаска Асенова Методиева
0882 88 50 32

Нови чифлик
Гюла Василиева Малчова
0882 99 50 06

Пиперков чифлик
Стефан Тодоров Котев
0882 88 50 75

Радловци
Цветанка Василева Кьосева
0882 88 51 05

Раждавица
Стоян Симеонов Ръждавички
0882 88 53 99

Скриняно
Кирил Йорданов Стоименов
0882 88 50 61

Слокощица
Румен Асенов Калфин
0885 05 92 33

Соволяно
Пламен Василиев Илиев
0889 03 37 80

Стенско
Огнян Драганов Янев
0882 88 50 47

Таваличево
Даниела Йорданова Товеча
0882 88 53 98

Търновлаг
Благовесна Илиева Николова
0882 88 50 81

Шишковци
Климент Димитров Терзийски
0882 88 50 42

Ябълково
Бисер Бориславов Златков
0882 88 50 28Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата