Карта
Бележник ()

Община Главиница

Общини
Местонахождение:  област Силистра, гр. Главиница

Хюсеин Муталиб Хамди
Кмет на община Главиница
Телефон: 20 40

Телефонен код на Главиница - 08636
Общ. Съвет - Председател
Вътр.№ 217
Телефон: 22 69
Заместник кмет на община – стоп. въпроси
Севгюл Юсню Амза
Вътр.№ 116
Телефон: 21 40
Заместник кмет на община – соц. въпроси
Елена Тодорова Маркова
Вътр.№ 125
Телефон: 20 48
Секретар на община
Наим Мюмюн Наим
Вътр.№ 113
Телефон: 21 54

Празник на общината: 27 октомври  
Площ: 481 кв. км
Население: 13 743 души
Пощ. код: 7630
Тел. код: 08581

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Обща администрация”
Телефон: 08636/2140 вътр. 114

  • Отдел „Счетоводство и финанси”
  • Отдел „Местни данъци и такси” - Началник отдел:  08636/2152
  • Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”
  • Отдел „Технически”


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Специализирана администрация”
Телефон: 08636/ 2128  вътр. 128

  • Отдел „Общинска собственост”
  • Отдел „Устройство на територията”

Отдел „Местни данъци и такси”
Началник отдел
Телефон: 21 52
Гл. спец. „Приходи”
Телефон: 21 52
Ст. спец. „Касиер-събирач”
Телефон: 21 52

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА - ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7630 гр.Главиница, ул.”Витоша” №44
tel. (08636) 20 40, 22 84, 22 64
fax: 22 58


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЛАВИНИЦА
адрес: гр. Главиница, ул. " Витоша" № 44
тел./факс: 08636 / 22 69


E-mail: obshtina@glavinitsa.bg
URL: http://www.glavinitsa.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с. Бащино
Джеват Шабан Ахмед
Телефон: 08696
Телефон: 2270
bashtino@glavinitsa.bg

с. Богданци
Димитър Русанов Асенов
Телефон: 08638
Телефон: 5210
bogdantsi@glavinitsa.bg
Телефон: 0884 301 265

с. Вълкан
Илмие Шабан Хашим
Телефон: 08694
Телефон: 2396
valkan@glavinitsa.bg
Телефон: 0886 630 228

с. Дичево
Ведат Джафер Ахмед
Телефон: 08697
Телефон: 2259; 2261
dichevo@glavinitsa.bg
Телефон: 0888 194 300

с. Долно ряхово
Фераим Наим Юдаим
Телефон: 08637
Телефон: 5235
d.ryahovo@glavinitsa.bg
Телефон: 0886 721 161

с. Зарица
Феджри Бедри Билял
Телефон: 08693
Телефон: 2317
zaritsa@glavinitsa.bg
Телефон: 0888 193 200

с. Зафирово
Ангел Христов Ангелов
Телефон: 08632
Телефон: 2254
zafirovo@glavinitsa.bg
Телефон: 0884 301 266

с. Звенемир
Джафер Хаккъ Кодак
Телефон: 08693
Телефон: 2227; 2219
zvenimir@glavinitsa.bg
Телефон: 0888 497 769

с. Зебил
Недим Руфат Чауш
Телефон: 08694
Телефон: 2210
zebil@glavinitsa.bg
Телефон: 0884 301 268

с. Калугерене
Лютфен Заид Мехмед
Телефон: 08695
Телефон: 2560
kalugerene@glavinitsa.bg
Телефон: 0884 220 141

с. Коларово
Хасан Мюстеджеб Мюсреф
Телефон: 08639
Телефон: 2319
kolarovo@glavinitsa.bg
Телефон: 0888159 200

с. Косара
Нювит Юсеин Юсуф
Телефон: 08638
Телефон: 5277
kosara@glavinitsa.bg
Телефон: 0884 301 269

с. Листец
Ерджан Есман Реджеб
Телефон: 08694
Телефон: 2397
listets@glavinitsa.bg
Телефон: 0884 301 267

с. М. Преславец
Галина Ганчева Ангелова
Телефон: 08637
Телефон: 5260
m.preslavets@glavinitsa.bg
Телефон: 0892 207 866

с. Ножарево
Мюмюн Шефкет Дурал
Телефон: 08695
Телефон: 5238; 5468
nojarevo@glavinitsa.bg
Телефон: 0889146 200

с. Осен
Марин Рачев
Телефон: 08692
Телефон: 2327
osen@glavinitsa.bg
Телефон: 0886 544 143

с. Падина
Сезгин Юсеин Дауд
Телефон: 08695
Телефон: 2381
padina@glavinitsa.bg
Телефон: 0888154 200

с. Подлес
Милена Пенева Атанасова
Телефон: 08636
Телефон: 2179
podles@glavinitsa.bg
Телефон: 0888 185 200

с. Сокол
Иванка Пенева Дончева
Телефон: 08697
Телефон: 2240; 2423
sokol@glavinitsa.bg
Телефон: 0888 158 300

с. Ст. Караджа
Асан Асан Ескиджи
Телефон: 08692
Телефон: 2533
s.karadja@glavinitsa.bg
Телефон: 0889 184 200

с. Суходол
Мурадие Мехмед Реджеб
Телефон: 08696
Телефон: 2288; 2373
suhodol@glavinitsa.bg
Телефон: 0889 172 300

с. Черногор
Йозджан Ниязиев Юмеров
Телефон: 08636
Телефон: 31 26
chernogor@glavinitsa.bg
Телефон: 0884 301 270Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Каолиново

Адрес: Област Шумен, гр. Каолиново, Телефон: 05361 / 2109

Виж на картата

Община Върбица

Адрес: Област Шумен, Върбица 9870, ул. "Септ. Въстание" 55, Телефон: 053912056

Виж на картата

Община Венец

Адрес: Област Шумен, с. Венец, ул. „Кирил и Методий” №24, Телефон: 05343/21-91, Факс: 05343/2191

Виж на картата