Начало
Бележник ()

Община Антоново - област Търговище

Общини
Местонахождение:  област Търговище, гр. Антоново

Танер Мехмед Али КМЕТ
Централа 06071/ 22 22

Хайредин Мустафов Мехмедов
Председател на ОбС
21 01; вътр. 46
Исмаил Халилов Ибрямов
Заместник-кмет
22 14; вътр. 26
инж. Цеца Василева Илиева
Заместник-кмет
22 28; вътр. 23
Неджиб Ашимов Ашимов
Заместник-кмет
вътр. 48
Мехмед Ахмедов Мехмедов
Секретар на община
22 67; вътр. 24
Фирдес Неждиева Хасанова
Секретар на МКБППМН
вътр. 37

Отдел "ГРАО"
Ерджан Ахмедов Мехмедов
Началник отдел "ГРАО"
22 61; вътр. 45

Площ: 472 кв. км.
Население: 7284

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

  • Отдел "Финансово-счетоводен"
  • Отдел "Търговия, транспорт, туризъм и местни приходи"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Специализирана администрация"

Дирекция "Проектна дейност и строителство"

  • Отдел "Териториално-селищно устройство"

 

Контакти:
Адрес: 7970 гр. Антоново, обл. Търговище, бул. "Тузлушки герой" №26
Работно време с граждани:
08:00 ч. - 17:00 ч.

Тел.: 06071/ 2222, 2333
Сигнали, мнения и препоръки


Сигнали за корупция: ob_antonovo@abv.bg
Е-мейл: info@antonovo.bg
URL: http://www.antonovo.bg/

Населени места в община Антоново

Джелил Мюмюнов
Кметски наместник
с.Банковец, с. Свободица, с. Букак, с. Малка черковна
Телефон: 060580861
Телефон: 0886 404 271

Кадир Кадиров
Кметски наместник
с.Великовци
Телефон: 060580863
Телефон: 0886 404 283

Сидика Шерифова
Кметски наместник
с. Вельово
Телефон: 060580712
Телефон: 0886 404 267

Стоян Стойнев
Кметски наместник
с. Девино, с. Шишковица
Телефон: 060580701
Телефон: 0886 404 291

Ремзие Юмерова
Кметски наместник
с. Дл.поляна, с. Дъбравица, с. Халваджийско, с. Яребично
Телефон: 060580702
Телефон: 0886 404 264

Саид Юмеров
Кметски наместник
с. Добротица, с. Присойна, с. Язовец
Телефон: 060580719
Телефон: 0886 404 269
Кв.Еревиш
Телефон: 060580872

Анани Илиев
Кмет
с. Изворово
Телефон: 060580842
Телефон: 0886 404 286

Айсел Махмудова
Кметски наместник
с. Капище
Телефон: 060580865
Телефон: 0886 404 268

Севгин Махремов
Кметски наместник
с. Китино
Телефон: 060580871
Телефон: 0886 404 274

Вилдан Юмер
Кметски наместник
с. Коноп
Телефон: 060580873
Телефон: 0886 404 273

Ешреф Ибрямов
Кметски наместник
с. Крушолак,
с. Свирчево
Телефон: 060580843
Телефон: 0886 404 262

Исмаил Мехмедов
Кметски наместник
с. Кьосевци, с. Поройно, с. Стойново
Телефон: 060580707
Телефон: 0886 404 263

Мелиха Мехмедова
Кмет
с. Любичево
Телефон: 060580722
Телефон: 0886 404 280

Стефан Стефанов
Кметски наместник
с. Малоградец
Телефон: 060580704
Телефон: 0886 404 279

Ивалин Миланов
Кметски наместник
с. Моравица
Телефон: 060580705
Телефон: 0886 404 278

Ахмед Сеидов
Кметски наместник
с. Милино, с. Глашатай
Телефон: 060580847
Телефон: 0886 404 289

Бехчет Кадиров
Кметски наместник
с. Моравка
Телефон: 060580892
Телефон: 0886 404 281

Валентин Маринов
Кметски наместник
с. Орач
Телефон: 060580849
Телефон: 0886 404 266

Хюсеин Хюсеинов
Кметски наместник
с. Разделци
Телефон: 060580721
Телефон: 0886 404 285

Исмет Аптулов
Кметски наместник
с. Равно село, с. Стройновци
Телефон: 060580853
Телефон: 0889 411 769

Неджатин Мустафов
Кмет
с. Стеврек, с. Чеканци
Телефон: 060580723
Телефон: 0885 764 249

Мехмед Исмаилов
Кметски наместник
с. Стара речка, с. Богомолско, с. Мечево
Телефон: 060580865
Телефон: 0886 404 284

Соня Димитрова
Кметски наместник
с. Семерци с. Г.Златица, с. Д. Златица, с. Пиринец
Телефон: 060580709
Телефон: 0886 404 265

Зекерие Исмаилов
Кметски наместник
с. Старчище
Телефон: ж060580827
Телефон: 0886 404 287

Илхан Ахмедов
Кметски наместник
с.Таймище, с. Пчелно
Телефон: 060580713
Телефон: 0886 404 288

Али Исмаилов
Кмет
с. Трескавец
Телефон: 060580893
Телефон: 0888 289 202

Стилиян Станчев
Кметски наместник
с. Черни бряг
Телефон: 060580714
Телефон:0886 404 277

Ниязи Ниязиев
Кметски наместник
с.Черна вода
Телефон:060580830
Телефон: 0886 404 270

Бейзат Исуфов
Кметски наместник
с.Ястребино, кв. Божица
Телефон: 060580718
Телефон: 0886 404 272Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Виж на картата

Община Каолиново

Адрес: Област Шумен, гр. Каолиново, Телефон: 05361 / 2109

Виж на картата

Община Върбица

Адрес: Област Шумен, Върбица 9870, ул. "Септ. Въстание" 55, Телефон: 053912056

Виж на картата

Община Венец

Адрес: Област Шумен, с. Венец, ул. „Кирил и Методий” №24, Телефон: 05343/21-91, Факс: 05343/2191

Виж на картата