Карта
Бележник ()

Община Аксаково

Общини
Местонахождение:  област Варна, гр. Аксаково

инж. Атанас Стоилов - Кмет
тел.: +359 52/ 76 20 40
факс: +359 52/ 76 32 93
Email: aksakovo@mail.orbitel.bg

Руска Илиева – Заместник-кмет на Община Аксаково
тел. : +359 52 916913
инж. Димитрина Димитрова – Заместник-кмет на Община Аксаково
тел. : +359 52 993051
инж.Красимира Дянкова– Заместник-кмет на Община Аксаково
тел.: +359 52 762066
Надка Симеонова - Секретар на Община Аксаково
тел.: +359 52 76 20 95
арх. Станимир Бурназов- Главен архитект
тел.:+359 895 561883

Празник на общината: 31 август
Празник на гр.Аксаково
Отбелязва се с редица мероприятия през този ден, като празникът завършва с богата музикална програма
Област Варна
Площ 460.54 km²
Население 22 008 души
Адм. център Аксаково

Дирекция „Пожарна безопасност, защита на населението, транспорт, обществен ред и контрол и ЗЗКИ”
Директор на дирекция – Стоимен Крумков
тел.: +359 52 993401

Дирекции към общинска администрация: Обща администрация:
Ръководител на звено за вътрешен одит - Илко Мирчев
Финансов контрольор - Пенка Великова

Дирекция „Финансови счетоводни и хуманитарни дейности”
Директор на дирекция – Атанаска Цачева
тел: +359 52 914294

Отдел "Местни данъци и такси"
Началник на отдел - Десислава Стоянова
тел.: +359 52 762066 - вътрешен 140 и 141
тел.: +359 52 762043
тел.: +359 52 995226

Дирекция „Устройство на територията”
Директор на дирекция - инж. Мария Димитрова
тел. +359 52 / 76 20 66
тел.: +359 52 995826
e-mail: ut@aksakovo.net

Дирекция ”Строителен контрол”
Директор на дирекция - инж. Даниела Колева
тел.: +359 52762066 - вътрешен 139

Дирекция ”Общинска собственост и стопанство”
Директор на дирекция - Атанас Гьошев
тел.: +359 52 917996

Дирекция „Инвестиционна политика, екология, програми и проекти”
Директор на дирекция - Светослав Добрев

Дирекция "Административно, правно и нормативно обслужване"
Директор на Дирекция - Ирина Добрева

Екология
тел.: +359 52 917335

Данни за кореспонденция:
Община Аксаково
гр. Аксаково, 9154,
ул. “Г. Петлешев” № 58 б

Телефонна централа за връзка с администрацията
Тел. +359 52 / 76 20 66
Факс +359 52 / 76 32 93

E-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg
URL:http://www.aksakovo.net/


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА НА КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ


Въглен

Йорданка Душкова
тел: +35952671342
Кичево
Иванка Маринова
тел: +35952673272
Изворско
Иван Иванов
тел: +35951108270
Слънчево
Величка Златева
тел: +35951192091
Кантарджиево
Стефан Зингинов
тел: +35951152239
Долище
Иван Костов
тел:+35951104278
Осеново
Данко Бакалов
тел:+35951106220
Куманово
Иван Инджов
тел:+35952673277
Ботево
Недялко Ямболов
тел:+35951172220
Орешак
Нели Анастасова
тел+35952675217
Крумово
Георги Стратев
тел:+35951162237
Засмяно
Тодор Атанасов
тел:+3595118280
Доброглед
Янка Павлова
тел:+35951192128
Новаково
Мариана Димитрова
тел:+3595116215
Яребична
Катя Жекова
тел:+35952671341
Зорница
Снежана Михайлова
тел:+35951108366
Припек
Иванка Стоянова
тел:+3595119 2301
Радево
Живка Едрева
тел:+35951172400Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата