Карта
Бележник ()

Община Аврен

Общини
Местонахождение:  област Варна, с. Аврен

Кмет: Емануил Манолов
Телефон:05106 2226

Зам. кмет
: Боян Владимиров Георгиев
Телефон:05108 2320

Зам. кмет
: Живка Тодорова Костадинова
zh.kostadinova_avren@abv.bg
Телефон:05106 2395

Секретар на Община
: Даниела Петрова
sekretar_avren@abv.bg

Празник на общината: 12 октомври
Площ: 354 кв. км
Население: 8650 души

Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и счетоводство"
Директор
: Зорница Стаматова
avren@abv.bg
Телефон:05106 2360; 05106 2309

Началник отдел “Административно-правно обслужване”
Кичка Събева
apo_avren@abv.bg
Телефон:05106 2495

Началник отдел "Финанси и счетоводство”
Теодора Георгиева
avren@abv.bg
Телефон: 05106 2360, 05106 2309

Дирекция “Инфраструктура и инвестиционна политика”
Директор:
Пламена Стефанова
avren.eu@gmail.com
Телефон: 05106 2766

Дирекция „Европрограми и инвестиционна политика”
Директор
: Галина Янева
avren.eu@gmail.com
Телефон: 05106 2396

Началник отдел "Устройство на територията
Петър Петров
avren_ut@abv.bg
Телефон: 05106 2710

Дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности”
Директор
: Георги Габровски
gabrovski_avren@abv.bg
Телефон: 05106 2734

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Кмет на с. Бенковски
, тел: 05105 3329
Емел Неджемединова Юзбеева
kmetstvo_benkovski@abv.bg
Кмет на с. Близнаци, тел: 05105 4191/4595
Димитър Стоилов Димитров
bliznatsi_kmet@abv.bg
Кмет на с. Приселци, тел: 05105 2060
Слави Кирилов Кирязов
kmet_priseltsi@abv.bg
Кмет на с. Здравец, тел: 05105 3223
Данаил Иванов Аджемов
zdravets_kmet@abv.bg
Кмет на с.Китка, тел: 05105 5330
Димитричка Пенева Стойкова
kitka.kmet@abv.bg
Кметски наместник на с. Круша, тел: 05105 5350
Юри Стойков
kmetstvo.krusha@gmail.com
Кмет на с. Болярци, тел: 05105 5020
Мариана Димитрова Димитрова
kmetstvoboliarci@abv.bg
Кмет на с. Равна гора, тел: 05105 5656
Руска Веселинова Желязкова
ravnagora.kmet@abv.bg
Кмет на с. Садово, тел: 05108 2220
Севдалина Желязкова Димитрова
sadovo_kmet@abv.bg
Кмет на с. Синдел, тел: 05100 2383
Георги Илиев Панайотов
sindel_kmet@abv.bg
Кмет на с. Царевци, тел: 05100 2374
Младен Емануилов Манолов
tcarevci_kmet@abv.bg
Кмет на с. Тръстиково, тел: 05102 2116
Лъчезар Славов Лазаров
trastikovo_kmet@abv.bg
Кмет на с. Дъбравино, тел: 05101 2260
Атанас Иванов Атанасов
dabravino_kmet@abv.bg
Кмет на с. Юнак, тел: 05101 2215
Ганчо Иванов Славов
yunak_kmet@abv.bg
Кмет на с.Казашка река, тел:05101 2231
Никола Жеков Николов
kazashkareka_kmet@abv.bg

Адрес: с. Аврен, обл. Варна, ул. “Т. Ноев” №8
Телефон: + 359 5106 700; + 359 5106 226
E-mail: avren@infotel.bg
URL: http://avren.bg/Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Район "Западен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Вечерница" 1А, Телефон: +359 32 604 818, Факс: +359 32 642 019

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата