Карта
Бележник ()

Областен диспансер за психични заболявания със стационар "Проф. Ив. Темков" ЕООД

Болници (Поликлиники)
Местонахождение:  град Бургас, ж.к. Лазур
Виж на картата

Вид лечебно заведение: Диспансер

Бургаският психиатричен диспансер е открит през 1952 г., а 40 години по-късно е настанен в новата сграда, която се намира в красивия крайморски парк, далеч от градски шум и суета. Лечебното заведение е сред най-известните и търсени за лечение у нас благодарение на модерните методи и заради изявение професионализъм и популярност на лекарите.

Предмет на дейност: В психиатричният диспансер се извършват най- общо следните дейности:
Диагностика и лечение на психични и психогенни заболявания;
Лечение на зависимости;
Групова и индивидуална психотерапия;
Психосоциални интервенции и ресоциализация;
Противорецидивна превенция /профилактика/;
Трудово-лекарска експертиза за временна и трайна нетрудоспособност /психиатрична ТЕЛК/;
съдебно - психиатрично експертизиране;

ЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ:

Стационарни:

 • Атипични антипсихотици;
 • психо-обучителни /за пациенти и техните близки/;
 • електро - конвулсивна терапия;
 • конвенционални антипсихотици;
 • стабилизатори на настроението;
 • при зависимости - детоксикация, дисулфирам,налтрексон, поведенческа психотерапия;


Предстои влизането на програма "Метадон"

Изънстационарни:

 • окончателна рехабилитационна;
 • противо-рецидивна превенция и мониториране;
 • депо терапия;
 • кризисни интервенции;
 • консултативна;
 • групова и индивидуална психотерапия


Управител: д-р Лорис Сайян

Транспортни връзки:
Автобуси № 4

Адрес: гр. Бургас, жк "Лазур", Парк  "Езеро";
Телефон: 056/2 19 40;1-ва Поликлиника

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, бул. "Съединение" 49, Телефон: 0359/2-50-02, 0359/5-42-98

Виж на картата

Медицински център "Хигия" ООД

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, ул. „Отец Паисий” № 2, Телефон: 0359 / 5 27 21

Виж на картата

Медицински център "Асклепий" ООД

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, ул. "Искра" 15, Телефон: 0359/5-25-61

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград" ЕООД

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, бул. "Съединение" 49, Телефон: 0359/5-30-83, 0359/5-42-70

Виж на картата

"Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания - Велинград" ЕООД

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, м. “4-ти километър”, Телефон: 0359/5-22-43, 0359/5-32-73

Виж на картата

"Специализирана болница за рехабилитация - национален комплекс" ЕАД - филиал Велинград

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, ул. "Искра" №15, Телефон: 0359/2-25-43, Факс: 0359/5 20 09

Виж на картата

Медицински център "Св. Св. Козма и Дамян ООД"

Адрес: област Благоевград, град Сандански, ул. "Мелник" 9, Телефон: 074629277

Виж на картата

"Специализирана болница за рехабилитация - Сандански" ЕАД

Адрес: област Благоевград, град Сандански, кв. Смилово, Телефон: 0746/ 232 31

Виж на картата

1-ва Поликлиника

Адрес: област Благоевград, град Сандански, бул. "Свобода" 1, Телефон: 074622128

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач” ЕООД

Адрес: област Благоевград, град Сандански, Паркова зона, Телефон: 0746/343, 0746/34300, 0746/34390, 0746/34360, 0746/34344

Виж на картата

Медицински център "Проф. Енчо Калчев"

Адрес: кк. Албена; Телефон: 0579/ 62305, 0803131002;

Медицински център " Медика-Албена"

Адрес: кк. Албена; Телефон: 0579/ 62025, 0803131005;

Виж на картата

Медицински център "Генерал Тошево"

Адрес: гр. Генерал Тошево, ул. Иван Вазов 15; Телефон: 05731/ 2072, 0812131001;

Виж на картата

Медицински център "Тервел"

Адрес: гр. Тервел, ул. Стара планина 2; Телефон: 05751/ 2471, 0827131001;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение Балчик

Адрес: гр. Балчик, ул. Златко Петров 1; Телефон: 0579/ 72238;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение Добрич

Адрес: гр. Добрич, ул. Панайот хитов 24; Телефон: 058/ 600160;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение Каварна

Адрес: гр. Каварна, ул. Васил Левски 36; Телефон: 0570/ 83161, 0570/ 83038;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение "Бялата лястовица"

Адрес: гр. Генерал Тошево, ул. Иван Вазов 15; Телефон: 05731/ 3858;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение Тервел

Адрес: гр. Тервел, ул. Стара Планина 2; Телефон: 05751/ 2063;

Виж на картата