Карта
Бележник ()

ОУ "Христо Ботев"

Училища
Местонахождение:  област Варна, с. Чернево

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: едносменен режим

1836 година е паметна за черневци. Поставя се началото на просветното дело. Разкрива се учебно заведение от приселелите се българи от Ямболско и от Беломорието, които много добре говорели гръцки език и затова от местното население били наречени гърци.Училището било под силното влияние на гръцкото духовенство. Обучението се провеждало на гръцки език. В училището се обучавали децата на приселниците и на местното българско население.

През 1867 година местното българско население в селото, което се именувало Кара Хюсейн разкрива самостоятелно българско училище в частна къща. Родолюбиви българи от страната оказват неоценима помощ за укрепване на училището.

През 1875 година черневци построяват своя църква. Тук в една от пристройките се помещавало българското училище. В този период то представлявало килийно училище.

През 1921/1922 година се разкрива първи прогимназиален клас, а през 1922/1923 година и втори прогимназиален клас. Училището е оформя като непълна прогимназия с два класа.

В ОУ “ Христо Ботев” с. Чернево  обучаваме и възпитаваме 129 ученици от І до VІІІ клас. Педагогическият екип е високо квалифициран – 8 магистри, 2 бакалаври и 2 специалисти.    Професионалното израстване на учителите в училището е неоспорим факт. То се изразява и в готовността  им непрекъснато да се усъвъшенстват. През последните две години нашите учители са участвали в много квалификационни курсове - по начална компютърна грамотност-  всички преподаватели, по подготовка и писане на проекти, по учебните  дисциплини – човекът и природата, информационни технологии и др. Две от началните учителки – Д. Атанасова и Щ. Гигова завършиха квалификационен курс към СУ “ Св.Кл. Охридски”за преподаватели по ИКТ в начален етап, Ж. Павлова доби нова професионална квалификация в ШУ “Еп. К. Преславски”, директорката на училището завършва през тази учебна година  магистратура.

Адрес: област Варна, 9174 с. Чернево, ул. "Георги Бенковски" № 2,
Телефон: 051537 515;
e-mail: ouchernevo@abv.bgПрофесионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Алеково, ул. "Отец Паисий" №1; Тел. директор: 08622/321

Виж на картата

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002