Карта
Бележник ()

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Училища
Местонахождение:  област Варна, гр. Девня

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение:
едносменен режим

Първото училище в кв.”Повеляново” „Св.св.Кирил и Методий” било открито през 1892 година. За изграждането му през 1881г.Министерството на народното просвещение отпуснало 1000 лева.През първата учебна година, то е имало две отделения с учител Стоян Овчаров, а на следващата –четири. Новата училищна сграда била построена през 1910-1911 година. Училището имало две класни стаи и една учителска стая. Един от първите учители бил Димитър Петров (които е бил и директор на училището).

През 30-те години издръжката на ОУ„Св.св.Кирил и Методий” била подпомагана от отдаваните под наем училищни ниви. През 1967г. е построен втория етаж на ОУ„Св.св.Кирил и Методий”.

Днес ОУ „Св.св.Кирил и Методий” разполага с 13 класни стаи в два съединени корпуса, модерно оборудван компютърен кабинет, един физкултурен салон, учителска стая постройка в училищния двор с работилници за обучение по труд и техника.

Директор: Юркия Исмаил Мюмюн

Адрес: област Варна, 9160 гр. Девня, кв. "Повеляново", ул. "Мусала" № 2,
Телефон: 0519 92478, 051 992 648
e-mail: povelyanovo@abv.bgПрофесионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Алеково, ул. "Отец Паисий" №1; Тел. директор: 08622/321

Виж на картата

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002