Карта
Бележник ()

ОУ "Св. Климент Охридски"

Училища
Местонахождение:  област Варна, с. Кичево

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Днес в училището в село Кичево се обучават и възпитават 90 деца, разпределени в 7 паралелки. Малкият брой ученици от съседните села е причина за закриване на общежитието през 2001 год. Две години по-късно се реализира идеята на педагогическия съвет чрез програмите на Българо-Германско Социално Дело гр.Варна, децата от местната СДГ ”Вяра, Надежда, Любов”да продължат обучението си в училището.
ОУ с. Кичево разполага с компютърен кабинет, оборудван чрез спечелване на проект на стойност 15 000 лв. по Програма Демократична мрежа към Американската агенция за устойчиво развитие и фондация Отворено Общество, има спечелен еко проект към Дарителската програма на Форд Мото Пфое и др. В училището функционират Танцов състав с ръководител Тодор Тодоров; Клуб Тенис на маса с ръководител Петко Петков - общински първенец 2005; 2006;2007; 2008 - Училищна библиотека с 3000 тома литература ; Клуб Художествено слово с ръководител Виктория Жекова; Театрално студио "Звезди" с ръководител Донка Андреева.

Адрес: област Варна, 9151 с. Кичево
Телефон: 052 673 264
e-mail: oukichevo@abv.bgПрофесионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Алеково, ул. "Отец Паисий" №1; Тел. директор: 08622/321

Виж на картата

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002