Карта
Бележник ()

ОУ "Петко Рачов Славейков"

Училища
Местонахождение:  град Бургас, Център
Виж на картата

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Основно училище “Петко Рачев Славейков” - Бургас е едно от най-старите бургаски училища. Сега тук се учат над 500 деца в 22 паралелки и една полуинтернатна групи.
В училище има СИП “Арменски език”- единствено тук арменците от града могат да изучават майчиния си език. В основна степен има паралелки с ранно чуждоезиково обучение, с разширено изучаване на изобразително изкуство. Извънкласните форми дават възможност на учениците да изявяват и доразвиват своите дарби - за това са групата по фанфарна музика, вокалната група, състава мажоретки. В спортните секции по баскетбол, волейбол, лека атлетика, учениците показват и спортните си способности - многобройни са наградите и отличията за спортните ни отбори от турнири, състезания и спортни игри.
Училищното настоятелство организира и осъществява дарителски акции, с които подпомага училището и осигурява средства и материална база.

Директор: Живка Дойнова

Транспортни връзки:
автобуси: 1, 4, 7, 12, 12а, 15, 25, 211

Адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Симеон I" 23,
Телефони: 056/846073, 056/846072, 056/846071;
e-mail: slavejkovoto@abv.bgПрофесионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Плевен" 1; Тел. директор: 086/811 430

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата