Карта
Бележник ()

ОУ "Антон Страшимиров"

Училища
Местонахождение:  град Бургас, ж.к. Славейков
Виж на картата

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием в първи клас:

 • Една паралелка с разширено изучаване на Информационни технологии
 • Една паралелка с разширено изучаване на математика и изобразително изкуство
 • Една паралелка с разширено изучаване на Български език и литература
 • Една паралелка с раширено изучаване на математика

Училището предлага за първокласниците ЗИП по:

 • информационни технологии
 • английски език
 • български език
 • математика

Прием в 5-ти клас:
Паралелки със засилено изучаване под формата на ЗИП на:

 • Български език и литература
 • Английски език
 • Руски език
 • Математика
 • Информационни технологии


Училището осигурява:

 • целодневно обучение/безплатно за I клас
 • столово хранене
 • медицинска помощ
 • психолог
 • логопед
 • ресурсни учители
 • богата библиотека
 • охрана
 • извънкласни дейности по приложно изкуство, информационни технологии, хореография, музика, източни бойни изкуства, спорт и други


Директор: Елена Начева

Транспортни връзки:
автобуси: 2а, 12а, 13, 15, 30, 32, 121а

Адрес: гр. Бургас, к/с "Славейков",
Телефони: 056/88-73-84, 056/88-73-83; 056/88-73-85; 056/620110;
e-mail: ou_as_bs@mail.bg
URL: http://www.antonstrashimirov-bs.com/Професионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Алеково, ул. "Отец Паисий" №1; Тел. директор: 08622/321

Виж на картата

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002