Карта
Бележник ()

Начално базово училище "Михаил Лъкатник"

Училища
Местонахождение:  град Бургас, ж.к. Славейков
Виж на картата

Вид училище: общообразователно 
             начално (І - ІV клас)

Смени на обучение: целодневен режим

Прием:
Прием в първи клас в паралелките:
ЗИП Езикова подготовка /английски език/
ЗИП Български език и информционни технологии
ЗИП Математика и информационни технологии
ЗИП Изобразително изкуство и Български език
ЗИП Музика, Хореография и Български език

Учебна база:
21 съвременно обзаведени класни стаи предлагат чудесни условия за учебна работа.
Специализираните часове се провеждат в 4 кабинета - по музика, изобразително изкуство, хореография и информатика и в модерно оборудван физкултурен салон.

Допълнителна информация:
Единнственото начално училища в Бургас
Базово училище към университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Партньор на международни образователни проекти
Първото еко училище в България
Нови технологии на обучение
Висококвалифицирани учители
Целодневен режим на обучени и хранене
Образователен модел по програма "Стъпка по стъпка"

Директор: Веселина Въжарова

Транспортни връзки:
автобуси: 2а, 12а, 13, 15, 30, 32, 121а

Адрес: гр. Бургас, ж.к. "Славейков"
Телефон: 056/861231, 056/860985, 056/861232, 056/626128;
e-mail: lakatnick_bs@yahoo.com
URL: http://www.lakatnik.hit.bg/Професионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Алеково, ул. "Отец Паисий" №1; Тел. директор: 08622/321

Виж на картата

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002