Начало
Бележник ()

Европейски колеж по икономика и управление - гр. Пловдив

Университети
Местонахождение:  град Пловдив, ж.к. Христо Ботев - юг
Виж на картата

Адрес: гр. Пловдив, ул. Задруга 18

Отдел Студенти и специализанти:
Телефон (от 9.00 до 18.00 ч.): 032/672 362, 693 716;
Факс: 032/672 362

Център за перманентно обучение
гр. София
ЖК Дружба, гара Искър, ул. “5006” № 2
Тел./факс: 02/ 973 28 77, 0894/409 582 – Надка Янкова (инспектор), Лидия Нинова (инспектор) - 0893/686 151

Колежът е създаден с решение на Народното събрание от 18 септември 2001 г. и е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация в две професионални направления - Икономика и Управление и администрация.

Обучението на студенти е три учебни години, или шест семестъра, като завършилите получават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър”.
Колежът е член на Асоциацията на частните висши училища в България и поддържа широка мрежа от контакти с бизнес структурите в страната и чужбина, неправителствени организации и професионални висши училища в Европа.

Най-модерното висше училище в Пловдив обучава студенти в две професионални направления – Икономика и Управление и администрация. Специалностите, които се предлагат в тях, са Корпоративна икономика, Счетоводство и контрол, Бизнес администрация, Публична администрация и Мениджмънт на туристическите услуги. Обучението по Бизнес администрация се провежда на български или на английски език по избор. Отличниците на Колежа получават месечна стипендия от 120 лева.

Формите на обучение са редовна, задочна и дистанционна. Завършилите Европейския колеж могат да продължат образованието си във Варненския свободен университет, Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” или в други висши училища в страната и чужбина за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър.

В Европейския колеж по икономика и управление – Пловдив, са формирани и успешно функционират - Център за перманентно обучение, Център за професионално обучение, Център за ситуационни анализи и антитероризъм, Кариерен център. Те са създадени, с цел да дадат възможност както на колежаните, така и на широк кръг специалисти да обогатят своите знания и умения.

Уеб сайт: www.ecem.orgВисше училище по мениджмънт - гр. Добрич

Адрес: гр. Добрич, ул. „България” 3 Уеб сайт: www.vumk.eu

Виж на картата

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: гр. София, бул. Цар Освободител 15 Уеб сайт: www.uni-sofia.bg

Виж на картата

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Велико Търново, ж.к. Света гора, ул. "Теодосий Търновски" 2 Уеб сайт: www.uni-vt.bg

Виж на картата

Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград

Адрес: гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66 Уеб сайт: www.swu.bg

Виж на картата

Химикотехнологичен и Металургичен Университет - гр. София

Адрес: гр.София, Студентски град, бул. "Св. Климент Охридски" 8 Уеб сайт: www.uctm.edu

Виж на картата

Лесотехнически университет - гр. София

Адрес: гр. София, Студентски град, бул. Св. Климент Охридски 10 Уеб сайт: www.ltu.bg

Виж на картата

Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" № 26 Уеб сайт: uft-plovdiv.bg

Виж на картата

Нов Български Университет - гр. София

Адрес: гр. София, ж.к. Овча купел-2, ул. Монтевидео № 21 Уеб сайт: www.nbu.bg

Виж на картата

Американски университет - гр. Благоевград

Адрес: град Благоевград, пл. Георги Измирлиев 1 Уеб сайт: www.aubg.bg

Виж на картата

Национална художествена академия - гр. София

Адрес: гр. София, ул. "Шипка" № 1 Уеб сайт: www.nha-bg.org

Виж на картата

Технически университет - София, филиал Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" №25 Уеб сайт: www.tu-plovdiv.bg

Виж на картата

Икономически Университет - Варна

Адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77 Уеб сайт: http://www.ue-varna.bg

Виж на картата

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Адрес: гр. Пловдив, ул. Цар Асен 24 Уеб сайт: www.uni-plovdiv.bg

Виж на картата

Тракийски университет - гр. Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски Град Уеб сайт: www.uni-sz.bg

Виж на картата

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Адрес: град Бургас, бул. "Проф. Якимов" №1 Уеб сайт: www.btu.bg

Виж на картата

Университет за национално и световно стопанство - гр. София

Адрес: град София, Студентски град, "Хр. Ботев", УНСС Уеб сайт: www.unwe.acad.bg

Виж на картата

Стопанска академия "Димитър Ценов" - гр. Свищов

Адрес: гр. Свищов, ул. „Ем. Чакъров” 2 Уеб сайт: www.uni-svishtov.bg

Виж на картата