Карта
Бележник ()

Данъчно подразделение Витоша

Данъчни служби
Местонахождение:  град София, ж.к. Бъкстон
Виж на картата

Офисът на Данъчна служба в район Витоша обслужва кварталите  Бояна, Бъкстон, Драгалевци, Княжево, Павлово, Симеоново, Владая, Мърчаево, Манастирски ливади - Запад.

Адрес: гр. София, бул.„Цар Борис III” 215,
Код: 1618
Телефон: 02/ 9179124; 02/ 9179109
URL: http://www.nap.bg/Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Разград

Адрес: гр. Разград, пл.”Независимост” 1; Код: 7200; Телефони: 084/ 617 102, 084/ 617 103, 084/ 617 110, 084/ 617 111, 084/ 617 108;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул.„Скопие” 106; Код: 4004; Телефони: 032-935 681, 032-935 452; 032-935 719; 032-935 532; 032-935 440; 032-935 603;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Плевен

Адрес: гр. Плвевн, ул. „Дойран” 43 (за администрацията и отдел ДОК), ул. „В.Левски” 152 (за салоните за обслужване на граждани и фирми) Телефон: 064/ 89 83 36 („Услуги за клиенти”);

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Перник

Адрес: гр. Перник, пл.„Св.Ив.Рилски” 1, Код: 2300; Телефони: 076/ 64 71 64; 076/ 64 71 78; 076/ 64 71 71;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Ловеч

Адрес: гр. Ловеч, ул.„Търговска” 43, Код: 5500; Телефони: 068/ 68 51 01;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Кърджали

Адрес: гр. Кърджали, ул.„Деспот Слав” 1; Код: 6600; Телефони: 0361/ 66399; 0361/ 66300 данъчно–осигурително законодателство

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Добрич

Адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” 7; Код: 9300 Телефони: 058/ 653517; 058/ 65 35 79; 058/ 6535537, 058/ 653538;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Габрово

Адрес: гр. Габрово, ул.„Априловска” 7; Код: 5300; Телефони: 066/ 815216; 066/ 815213; 066/ 815259;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Враца

Адрес: гр. Видин, ул.„Васил Кънчeв” 86; Код: 3000; Телефони: 092/ 6684 132; 092/ 6684 115; 092/ 6684 155;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Видин

Адрес: гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12; Код: 3700; Телефони: 094/ 690 421, 094/ 690 422;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, пл.„Център” 2 128; Код: 5000; Телефон: 062/61 71 82

Виж на картата

Териоторална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора, ул.„Кенали” 1, п.к. 339; Код: 6000 Телефони: 042/ 692 339, 042/ 692 474, 042/ 692 628

Виж на картата

Tериториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Кюстендил

Адрес: гр. Кюстендил, ул.„Демокрация” 55, Код: 2500; Телефони: (078) 55 91 20; 078/ 559163;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Ямбол

Адрес: гр. Шумен, ул. „Търговска” 2; Код: 8600; Телефон: 046/ 686 115; 686 134;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Хасково

Адрес: гр. Хасково, пл.„Свобода” 2; Код: 6300; Телефони: 038/ 609 297, 038/ 609 454;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Търговище

Адрес: гр. Търговище, пл.„Свобода” 1, етаж 3; Код: 7700 Телефони: 0601/ 69 04 74; 0601/ 69 04 75; 0601/ 6 90 11; 0601/ 69 04 83;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Смолян

Адрес: гр. Смолян, бул.„България” 12; Код: 4700 Телефони: 0301/ 60 273, 0301/ 60 215, 0301/ 60 249;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Сливен

Адрес: гр. Сливен, ул.„Ген. Столипин” 19; Код: 8800; Телефони: 044/ 610 109; 044/ 610 100;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Силистра

Адрес: гр. Силистра, ул. „Скобелев” 8; Код: 7500 Телефони: 086/ 81 52 52, 81 52 53; 086/ 81 52 66; 086/ 81 52 61, 81 52 63; 086/ 81 52 60, 81 52 62;

Виж на картата

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Русе

Адрес: гр. Русе, ул. "Пирот" 24; Код: 7000; Телефони: 082 819 842, 082 819 844, 082 819 843; 082 819 892, 082 819 885;

Виж на картата