Район "Западен" - гр. Пловдив

Общини
Местонахождение:  град Пловдив, ж.к. Христо Смирненски
Виж на картата

КМЕТ Димитър Колев
Телефон: 604 818
Телефон: 642019

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

Нонка Симеонова
Телефон: 604 818

СЕКРЕТАР

Телефон: 604 818

Гл. експерт ГРАО
Иванка Ганева
Телефон: 604 839

Счетоводител

Павлина Димитрова
Телефон: 604 832

ДИРЕКЦИИ И ОТДЕЛИ

Отдел “Образователно среда и образователна интеграция, здравеопазване и социални дейности, гражданска регистрация”
Началник отдел
Веселина Балджиева
Телефон: 604 833

Дирекциа “Устройство на територията”
Директор на Дирекция УТОСЗСДГР
арх.Тодор Запрянов
Телефон: 604 821

  • Отдел “Устройствено планиране, архитектура и благоустройство, инженерна инфраструктура и инвестиционни проекти”

Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, финансово-стопанска дейност и управление на собствеността”
Директор на Дирекция
АПИОФСДУС
Телефон: 604 814

  • Отдел “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”
  • Отдел “Канцелария и човешки ресурси”

Контакти:
БЪЛГАРИЯ, 4001 ПЛОВДИВ, ул. “ВЕЧЕРНИЦА” № 1А
тел.: +359 32 604 818, факс: +359 32 642 019
Е-мейл: [email protected]
URL: http://www.zapaden.plovdiv.bg/Район "Тракия" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 16, Телефон: 682 323, факс 680 316

Виж на картата

Район "Източен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 2, Телефон: +359 32 601 060, Факс: +359 32 631 610

Виж на картата

Район "Южен" - гр. Пловдив

Адрес: Пловдив, бул. "Македония" 73 А, Телефон: 032 / 276 110, факс: 032 / 67 41 30

Виж на картата

Район "Северен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22а, Тел./факс 95-90-04

Виж на картата

Район "Централен" - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, пл. “Ст.Стамболов” № 1

Виж на картата

Териториална дирекция "Възраждане"

Адрес: к-с "Меден Рудник" до бл.426; Телефон: 056 907408

Виж на картата

Териториална дирекция "Приморие"

Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска, 83; Телефон: 056/843131;

Виж на картата

Териториална дирекция "Освобождение"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл.49; Телефони: 056/860909; 056/860921;

Виж на картата

Териториална дирекция "Изгрев"

Адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 47; Телефон: 056/863237;

Виж на картата

Район "Аспарухово"

Адрес: Ул. “Народни будители” 77;

Виж на картата

Район "Одесос"

Адрес: гр. Варна, ул. „Съборни” №24 и ул. „Алеко Константинов” № 2; Факс: 052/612 888; 052/612 890;

Виж на картата

Район "Младост"

Адрес: гр. Варна, 9009 ж.к. ”Трошево” № 10;

Виж на картата

Район "Владислав Варненчик"

Адрес: гр. Варна, ж.к "Вл.Варненчик" бл.302, вх.17; Телефон: 052/57 57 36;

Виж на картата

Район "Приморски"

Адрес: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” 92

Виж на картата

Район "Банкя" - гр. София

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, п.к. 1320, номератор: 02/997 7107, факс: 02/997 7163,

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата

Община Криводол

Адрес: oбласт Враца, 3060 гр. Криводол, бул. "Освобождение" 1, Телефон: +3599117/2545, 2526, факс: +3599117/2369

Виж на картата