Защитена местност "Орешари"

Българските забележителности
Местонахождение:  област Кърджали, с. Орешари

Защитената местност "Орешари" е разположена в землището на село Орешари, община Крумовград, и заема площ от 55 ха. Отстои на 30 км североизточно от Крумовград, на около 52 км източно от Кърджали, на 47 км южно от Хасково, на 30 км западно от гр. Маджарово и приблизително на 276 км югоизточно от столицата София.

Местността е обявена за защитена през 1999 г., за да бъдат опазени изключително редките представители както на флората, така и на фауната, чиито популации приютява. Едни от най-редките обитатели на местността Орешари са животни, непознати на повечето туристи - тис, родопска майка, черен щъркел, венерин косъм, белоопашат мишелов, египетски лешояд, дългоух прилеп, полунощен прилеп и много други.

Голяма рядкост е да бъдат забелязани някои екзотични птици, които от години са в Червената книга на България, заедно със защитени растителни и животински видове. Такива например от представителите на фауната са алпийският бързолет, зеленогуша овесарка, дългокрака жаба, ивичест гущер и т. н.

Теренът в района е варовит, като има много карстови форми. Големият брой изследвани пещери в областта са богати на животински видове, повечето от които са изключително редки и съответно законово защитени. Представителите на флората обаче също не остават назад, а дори напротив - мезофилните дъбови гори, които се срещат в местността Орешари, растат редом със сухолюбивите растителни видове.

Установени са 4 вида реликтни защитени растения – тис, папрат венерин косъм, родопска горска майка и чинар. Освен тях, още над 10 вида са включени в Червена книга на България.

В защитения район има и много археологически обекти, някои от които имат важно историческо значение. Най-известната сред туристите, а и сред местните пещера се нарича Попмартиновата пещера - някои хора я познават още като Арката.

  • Средновековна скална обител "Дупка на поп Мартин", обявена за паметник на културата от национално значение

Скалната обител е изсечена в труднодостъпни скали над десния бряг на река Арда. Входът й се намира на 4 м. над околния терен. Около него са изсечени 13 скални ниши. Във вътрешното й пространство има оформени ниши, улеи и вдлъбвания. Легендата разказва, че това е  било едно от легендарните скривалища на поп Мартин през турското робство, който се занимавал с устройване на засади на богати хора, които нападал и обирал. 

  • Тракийски скални ниши, също обявени за паметник на културата

Скалните ниши са изсечени по недостъпни отвесни скали високо над десния бряг на река Арда. Разположени са на 7-8 групи, в които се наброяват над 150 ниши в участъка от устието на река Крумовица до моста на река Арда при с. Долно Черковище.

  • Пещери в местността "Моста" /Шестте пещери/ - природна забележителност.

Пещерите са разположени близо една до друга и са обявени за защитен обект. Отворите им са широки 2-3 м., а дължината им е от 10 до 20 м. Те са местообитания на защитени видове прилепи: голям нощник, дългопръст нощник, пещерен дългокрил, голям и малък подковонос, сив дългоух прилеп, савиево прилепче, полунощен прилеп, кафяво прилепче, малко кафяво прилепче. Обектът “Пещерите” е включен в списъка на 250-те най-известни пещери в България.

 

ТРАНСПОРТ

Местността "Орешари" е сравнително лесно достъпна поради добрата инфраструктура на района. До там може да се стигне лесно с автомобил. До местността достига туристически маршрут, който започва от село Орешари и следвайки поречието на река Арда, достига до село Странджево. Дължината на маршрута е около 5 км.

НАСТАНЯВАНЕ

На входа на местността има изградена беседка, както и много пояснителни табели. На около 3 км в посока север от местността, в село Долно чековище, се намира хотелски комплекс Арда, който предлага чудесни условия за настаняване на туристи. В град Маджарово, се намира хотелски комплекс "Рай", където на разположение на посетителите са и няколко заведение за хранене.

Източници: www.ekotravel.info, www.priroda.bg, www.krumovgrad.bg
Снимки: www.alexooo.blog.bgГрадска градина "Алжир"

Градска градина "Алжир" се намира в кв. "Банишора" от двете страни на бул. Христо Ботев, между ул. "Софроний Врачански" и ул. "Братя Миладинови".

Виж на картата

яз. Жребчево

Язовир Жребчево е четвъртият по големина язовир в България, разположен в красива подпланинска местност, до селата Баня и Асеновец, от община Нова Загора.

Виж на картата

Патриаршески манастир "Света Троица"

На 6 км северно от гр. Велико Търново се намира манастирът известен още като Асенов и Шишманов. Възникнал е през XI в., около 1070 г. Останките от стария манастир се намират на 1 км северно от сегашните манастирски сгради.

Биосферен резерват Чупрене

Резерватът е един от най-големите биосферни резервати в България, създаден през 1973 година, за да се запазят най-северните иглолистни гори на България. През 1977 година е включен в списъка на биосферните резервати по програма "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.

Виж на картата

Водопад "Сини вир"

"Сини вир" е името на малък водопад, намиращ се на Медвенската река в близост до с. Медвен.

Виж на картата

Залив и резерват Болата

Болата е малък, красив залив и резерват на българското Черноморие. Намира се от северната страна на нос Калиакра, на около 6 км югоизточно от с. Българево, около 13 км от гр. Каварна в къщата посока, и приблизително на 74 км североизточно от гр. Варна.

Виж на картата

Пещера Водните дупки

Пещерата Водните дупки се намира в община Априлци, в пределите на Национален парк "Централен Балкан", на северния склон на масива на връх Ботев.

Виж на картата

Алботински скален манастир

А̀лботинският манастир е недействащ средновековен скален манастир, част от Видинска епархия.

Виж на картата

Узана - географският център на България

Узана - сърцето на Балкана. В своята прегръдка планината е съхранила това необикновено място, където можете пълноценно да се заредите със сила и с часове да се любувате на нейното величие и красота. Далеч от шума и суетата тук ще намерите щедро изобилие от багри, спокойствие и мир, ще зарадвате сърцето си с мелодията на птичите песни, с горския дъх и шепота на диви треви…

Червеница - геоложкият феномен над с.Кунино

Природният феномен Червеница е монолитен скален блок, издигащ се на повече от 150 м над речната тераса на р. Искър при с. Кунино. Разположен е на около 46 км източно от гр. Враца и приблизително 120 км североизточно от гр. София.

Виж на картата

Музей на солта

Единственият по рода си музей в Източна Европа, посветен на производството на сол чрез слънчево изпарение на морската вода, гр. Поморие

Виж на картата

Лопушански манастир "Св. Йоан Предтеча"

Лопушанският манастир е разположен в Стара планина, в долината на река Дългоделска Огоста. Той е действащ и се състои от църква, жилищни и стопански сгради и белокаменна чешма, обградени от каменна стена.

Виж на картата

Резерват Тауклиман

Природният резерват Тауклиман е типично свлачище с дължина около 4 км, оформено между ръба на Добруджанското плато и морския бряг.

Базилика "Света София" - гр. София

Раннохристиянската базилика "Света София" е действащ православен храм в центъра на град София. Църквата е построена вероятно в началото на VIв. върху останките от раннохристиянски гробници от II - IVв. и руините на две по-ранни църкви от IV-Vв. Разположена е сред некропола на антична Сердика.

Виж на картата

Средновековна крепост "Моняк"

Крепост "Моняк" е една от най-големите и високо разположени крепости в Родопите край село Широко поле, област Кърджали

Виж на картата

Вакарелски манастир "Св. Петка"

Вакарелският манастир "Света Петка" е основан през ХХ в., а сега е периодично действащ. Функционирал е като женски манастир.

Виж на картата

Пещера "Утробата"

Уникален храм от времето на траките край село Ненково, област Кърджали

Виж на картата

Скален комплекс "Глухите камъни"

Мегалитният комплекс Глухите камъни е едно от най-големите тракийски светилища от пр.н.е., чиято сила продължава да действа и днес на всеки, който го посети.

Виж на картата

Крепост Кривус

Средновековна крепост, разположена върху живописна скала над река Арда край село Башево, област Кърджали

Виж на картата

Лъджански манастир "Св. св. Константин и Елена"

Лъджанският или Ивайловградският манастир "Св. св. Константин и Елена" е разположен близо до ивайловградския квартал Лъджа

Виж на картата