Детски градини

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ЦДГ "Зорница"

Адрес: област Шумен, община Нови пазар, град Нови пазар, ул. "Цар Асен" 77, Телефон: 0537/5674

Виж на картата

ЦДГ "Зорница"

Адрес: област Шумен, община Никола Козлево, село Никола Козлево, ул. "Гроздан Узунов" 6, Телефон: 05328/257, 05328/2572, 05328/2188

Виж на картата

ЦДГ "Зорница"

Адрес: област Шумен, община Каолиново, село Долина, ул. "Г. Димитров" 9

Виж на картата

ЦДГ "Калина Малина"

Адрес: област Шумен, община Нови пазар, град Нови пазар, ул. "Бачо Киро" 5, Телефон: 0537/22377

Виж на картата

ЦДГ "Калинка"

Адрес: община Шумен, село Струино, ул. "Бузлуджа" 5, Телефон: 05311/326

Виж на картата

ЦДГ "Камбанка"

Адрес: община Шумен, село Друмево, ул. "Лиляна Димитрова" 1, Телефон: 05319/2122

Виж на картата

ЦДГ "Кокиче"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Бяла река, ул."Рила" 1, Телефон: 0885 301 432, 05394/231, 05394/215

Виж на картата

ЦДГ "Лиляна Димитрова"

Адрес: област Шумен, община Каолиново, село Дойранци, ул. "Г. Димитров" 6

Виж на картата

ЦДГ "Мадарски конник"

Адрес: община Шумен, село Мадара, ул. "Кирил и Метдий" 9, Телефон: 05313/2157

Виж на картата

ЦДГ "Маргаритка"

Адрес: област Шумен, община Смядово, град Смядово, ул. "Цар Калоян" 5, Телефон: 05351/2803

Виж на картата

ЦДГ "Мир"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Маломир, ул. "Септември" №1, Телефон: 0885 301 429, 05391/2143

Виж на картата

ЦДГ "Мир"

Адрес: област Шумен, община Венец, село Капитан Петко, ул. "Победа" 26, Телефон: 05342/389

Виж на картата

ЦДГ "Миша"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Конево, ул. "Мир" 1, Телефон: 0885 301 438

Виж на картата

ЦДГ "Младост"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Чернооково, ул. "Н. Вапцаров" 4, Телефон: 0885 301 436

Виж на картата

ЦДГ "Осми март"

Адрес: община Шумен, село Градище, ул. "Васил Друмев" 1, Телефон: 05311/418

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Шумен, община Никола Козлево, село Ружица, ул. "Гроздан Узунов" №3, Телефон: 05324/315

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Шумен, община Хитрино, село Каменяк, ул. "Георги Бенковски" 2

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Шумен, община Каолиново, село Тъкач, ул. "Балкан" 5

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Шумен, община Нови пазар, град Нови пазар, ул. "Братя Миладинови" 17, Телефон: 0537/22347

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: област Шумен, община Велики Преслав, село Кочово, ул. "Кирил и Методий" 22, Телефон: 05337/262, 0878 110 042

Виж на картата