Детски градини - в област Търговище, Търговище

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ЦДГ

Адрес: община Tърговище, село Божурка, Телефон: 06068/281

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: община Tърговище, село Търновица, Телефон: 06003/364

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: община Tърговище, село Острец, Телефон: 06029/381

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: община Tърговище, село Надарево, Телефон: 06029/315

Виж на картата

ЦДГ "Детска радост"

Адрес: община Tърговище, село Лиляк, ул. "Люляк" No4, Телефон: 06020/427

Виж на картата

ЦДГ "Зорница"

Адрес: община Tърговище, село Дралфа, Телефон: 06027/373

Виж на картата

ЦДГ "Калинка"

Адрес: община Tърговище, село Росина, Телефон: 06027/403

Виж на картата

ЦДГ "Незабравка"

Адрес: община Tърговище, село Дългач, Телефон: 06029/250

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: община Tърговище, село Разбойна, ул. "Първи май", Телефон: 0601/64889

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: община Tърговище, село Голямо Соколово, Телефон: 06061/269

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: община Tърговище, село Макариополско, Телефон: 06026/240

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: община Tърговище, село Подгорица, ул. "Градина" 1, Телефон: 06023/279

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: община Tърговище, село Руец, ул. "П. Къдрев" 28, Телефон: 06024/225

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни" 

Адрес: община Tърговище, село Баячево, Телефон: 06063/225

Виж на картата

ЦДГ "Радост"

Адрес: община Tърговище, село Маково, Телефон: 06004/235

Виж на картата

ЦДГ "Радост"

Адрес: община Tърговище, село Пробуда, Телефон: 06022/280

Виж на картата

ЦДГ "Радост"

Адрес: община Tърговище, село Стража, ул. "Георги Марков" 1, Телефон: 06062/310

Виж на картата

ЦДГ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: община Tърговище, село Буйново, Телефон: 06066/269

Виж на картата

ЦДГ "Щастливо детство"

Адрес: община Tърговище, село Голямо ново, ул. "Пирин" 27, Телефон: 06064/266

Виж на картата