Детски градини

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ОДГ "Пролет" - филиал

Адрес: град Перник, кв. Могиличе, ул. ”Иван Вазов", бл. 3, ап. 2, Телефон: 076/63-04-63, 076/60-59-55, 076/60-69-92

Виж на картата

ОДГ "Пролет" - ЦДГ №10

Адрес: град Перник, кв. Могиличе, ул. ”Никола Козлев” №33, Телефон: 076/63-04-63, 076/60-59-55, 076/60-69-92

Виж на картата

ОДГ "Пролет" - ЦДГ №7

Адрес: град Перник, кв. Могиличе, ул. ”Люлин” №39, Телефон: 076/63-04-63, 076/60-59-55, 076/60-69-92

Виж на картата

ОДЗ №1 "Миньорче"

Адрес: град Перник, кв. Рено, бул. "Кракра" №40, Телефон: 076/60-31-12

Виж на картата

ОДЗ №11 "Знаме на мира"

Адрес: град Перник, кв. Изток, ул. "Лом" №1, Телефон: 076/67-32-56, 076/67-34-18

Виж на картата

ЦДГ №12 "Радост"

Адрес: град Перник, кв. Църква, ул. “Димитър Благоев” 153, Телефон: 076/69-00-91

Виж на картата

ЦДГ №14 "Славейче"

Адрес: град Перник, кв. Ралица, ул. "Стара планина" №89, Телефон: 076/60-34-05

Виж на картата

ЦДГ №15 "Райна Княгиня"

Адрес: град Перник, кв. Хумни дол, ул. "Георги Мамарчев" 9, Телефон: 076/60-67-53

Виж на картата

ЦДГ №2 "Родолюбче"

Адрес: град Перник, Централен парк, Телефон: 076/60-21-57

Виж на картата

ЦДГ №3 "Пролетен цвят"

Адрес: град Перник, кв. Изток, ул. “Никола Чучулков” №16, Телефон: 076/67-27-98

Виж на картата

ЦДГ №4 "Чуден свят"

Адрес: град Перник, кв. Мошино, Телефон: 076/67-30-1

Виж на картата

ЦДГ №5 "Вела Пеева"

Адрес: град Перник, ж.к. Тева, бл. 4, вх. А, ап. 2, Телефон: 076/66-00-78

Виж на картата

ЦДГ №6 "Българче"

Адрес: град Перник, кв. Изток, ул. "Минск" 9, Телефон: 076/67-25-12

Виж на картата

ЦДГ №8 "Изворче"

Адрес: град Перник, кв. Твърди ливади №6, Телефон: 076/60-29-42

Виж на картата

ЦДГ №9 "Калина малина"

Адрес: град Перник, кв. Клепало, ул. ”Стара Загора” №25, Телефон: 076/60-64-92

Виж на картата

ЦДГ №9 "Калина малина" - филиал

Адрес: град Перник, ж.к. Проучване, Телефон: 076/60-68-95

Виж на картата