Детски градини

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ОДЗ "Буратино"

Адрес: област Варна, община Суворово, град Суворово, Телефон: 05153/2332

Виж на картата

ОДЗ "Васил Левски"

Адрес: област Варна, община Ветрино, село Ветрино, Телефон: 05161/2128

Виж на картата

ОДЗ "Детелина"

Адрес: област Варна, община Девня, град Девня, ул. "Капитан Петко" №9а, Телефон: 0519/98257

Виж на картата

ОДЗ "Детство мое"

Адрес: област Варна, община Акасаково, град Аксаково, ул. "Пето Маринов" №17, Телефон: 05113/3391

Виж на картата

ОДЗ "Дора Габе"

Адрес: област Варна, община Белослав, село Езерово, Телефон: 05114/2198

Виж на картата

ОДЗ "Дружба"

Адрес: област Варна, община Акасаково, град Аксаково, ул. "Пето Маринов" №17, Телефон: 05113/3391

Виж на картата

ОДЗ "Здравец"

Адрес: област Варна, община Девня, град Девня, кв. Повеляново, ул. "Славянска" №2, Телефон: 0519/920-87

Виж на картата

ОДЗ "Мечо Пух"

Адрес: област Варна, община Долни чифлик, град Долни чифлик, Телефон: 05142/2115

Виж на картата

ОДЗ "Мир"

Адрес: област Варна, община Аксаково, село Игнатиево, ул. "Плиска" №5, Телефон: 05119/2114

Виж на картата

ОДЗ "Снежанка"

Адрес: област Варна, община Провадия, град Провадия, ул. "Сан Стефано" №28, Телефон: 0518/44059

Виж на картата

ОДЗ "Щастливо детство"

Адрес: област Варна, община Белослав, град Белослав, ул. "Роза" №2, Телефон: 05112/2565

Виж на картата

ОДЗ №31 "Боров кът"

Адрес: област Варна, с. Каменар, Телефон: 052/67-13-16

Виж на картата

ОДЗ №36 "Ран Босилек"

Адрес: област Варна, с. Тополи, ул. "Александър Димитров" № 58, Телефон: 052/48-24-32

Виж на картата

СДГ №34 "Горски кът"

Адрес: област Варна, район Приморски, к.к Златни пясъци, Телефон: 052/35-52-86

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Варна, община Долни чифлик, село Голица, Телефон: 05149/280

Виж на картата

ЦДГ "Ален мак"

Адрес: област Варна, община Дългопол, село Аспарухово, Телефон: 0517/32306

Виж на картата

ЦДГ "Детелина Минчева"

Адрес: област Варна, община Провадия, село Кривня, Телефон: 05181/312

Виж на картата

ЦДГ "Детелина"

Адрес: област Варна, община Долни чифлик, село Нова Шипка, Телефон: 05145/316

Виж на картата

ЦДГ "Детелина"

Адрес: област Варна, община Вълчи дол, село Червенци, Телефон: 05134/315

Виж на картата

ЦДГ "Детелина"

Адрес: област Варна, община Аврен, село Садово, Телефон: 05108/221

Виж на картата