Детски градини - в област София, Столична

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

1 ЦДГ

Адрес: град София, район Нови Искър, гр. Нови Искър, ул. "Варна" №1, Телефон: 02991/7269

Виж на картата

131 ЦДГ

Адрес: област София, район Кремиковци, с. Яна, ул. "Райна Княгиня" N4, Телефон: 0884701258

Виж на картата

14 ЦДГ "Светулка"

Адрес: град София, район Нови Искър, с. Световрачене, ул. "Здравец" №2, Телефон: 02996/4365

Виж на картата

15 ЦДГ "Щурче"

Адрес: град София, район Панчарево, с. Бистрица, ул. "Тинтява" № 5, Телефон: 02/992-21-27

Виж на картата

179 ЦДГ "Съюз 33"

Адрес: град София, район Нови Искър, гр. Нови Искър, ул. "Детска песен" №2, Телефон: 02991/7233

Виж на картата

180 ЦДГ "Зайченцето бяло"

Адрес: град София, район Панчарево, с. Герман, ул. "Занаятчийска" №8, Телефон: 02/992-80-74

Виж на картата

181 ЦДГ "Радост"

Адрес: град София, район Панчарево, с. Железница, ул. "Плана планина" №26, Телефон: 02/992-76-54

Виж на картата

2 ЦДГ "Кременица"

Адрес: град София, район Нови Искър, гр. Нови Искър, ул. "Кременица" №18, Телефон: 02991/7249

Виж на картата

25 ОДЗ

Адрес: град София, гр. Банкя, ул. "П. Д. Петков" №15, основна сграда, Телефон: 02/9977047

Виж на картата

3 ЦДГ "Детелина"

Адрес: град София, район Панчарево, с. Казичене, ул. "Хан Крум" №2, Телефон: 02/999-52-74, 02/999-50-13

Виж на картата

32 ЦДГ "Светлина"

Адрес: град София, район Нови Искър, с. Чепинци, ул. "Стара планина" №1, Телефон: 02996/2156

Виж на картата

37 ЦДГ "Простор"

Адрес: град София, район Нови Искър, с. Подгумер, ул. "Стара Планина" №4, Телефон: 02996/4547

Виж на картата

41 ЦДГ

Адрес: град София, район Витоша, с. Мърчаево, ул. "Цар Симеон I" №62, Телефон: 02/999-40-74, 02/999-41-07

Виж на картата

47 ЦДГ

Адрес: град София, район Кремиковци, с. Горни Богров, ул. "Т. Костов" 1, Телефон: 02/994-34-15

Виж на картата

57 ОДЗ "Детска стряха"

Адрес: град София, район Нови Искър, гр. Нови Искър, ул. "Беласица" №26, Телефон: 02991/7376, 02991/7593

Виж на картата

66 ОДЗ "Елица"

Адрес: град София, район Панчарево, с. Панчарево, ул. "Риляник" №10, Телефон: 02/992-31-46, 02/992-33-38

Виж на картата

69 ЦДГ "Враня"

Адрес: град София, район Искър, м. "Враня", бул. "Цариградско шосе" 387, Телефон: 02/974-65-14

Виж на картата

76 ЦДГ

Адрес: град София, район Връбница, с. Волуяк, ул. "Зорница" №42, Телефон: 02/998-90-41

Виж на картата

80 ЦДГ "Изгрев"

Адрес: град София, район Панчарево, с. Панчарево, ул. "Янко Панайотов" №29, Телефон: 02/992-63-04

Виж на картата

89 ЦДГ

Адрес: град София, район Връбница, с. Мрамор, ул. "Л. Kаравелов" №16, Телефон: 02/998-23-72

Виж на картата